SMARTCHAIN - A rövid élelmiszer-ellátási láncok belső és külső mozgató erői
A SMARTCHAIN (http://www.smartchain-h2020.eu/) egy olyan EU szintű 3 éves kutatás-fejlesztési projekt, amelyben 11 európai országból 43 partner vesz részt, beleértve a rövid élelmiszer-ellátási lánc (REL) főbb szereplőit is. A fő célkitűzésünk egyrészről az, hogy elősegítsük és felgyorsítsuk az együttműködésen alapuló rövid élelmiszer-ellátási láncokra való áttérést, másrészről pedig az, hogy ezekkel a REL formákkal konkrét ajánlásokat és jó gyakorlatokat mutassunk be, melyek révén új, szilárd üzleti modellek és innovatív gyakorlati megoldások terjedhetnek el. A célkitűzések megvalósítása az európai agrár-élelmiszerrendszer versenyképességének és fenntarthatóságának növeléséhez járul hozzá..
Az alulról felfelé irányuló, kereslet-orientált kutatási modell segítségével a SMARTCHAIN konzorcium célja:
i) a REL többszempontú elemzése 18 esettanulmányon keresztül, technológiai, szabályozási, társadalmi, gazdasági és környezeti aspektusból,
ii) a REL-ban érintett valamennyi szereplő kapcsolatainak és kölcsönhatásainak értékelése,
iii) a fenntartható élelmiszer-termelést és a vidékfejlesztést befolyásoló kulcsfontosságú paraméterek meghatározása Európa különböző régióiban.
A projekt 9 nemzeti REL közösséget (innovációs és együttműködési központokat, röviden REL HUB-okat) hoz létre a partnerországokban (Franciaországban, Németországban, Görögországban, Magyarországon, Olaszországban, Hollandiában, Szerbiában, Spanyolországban és Svájcban), amely egy virtuális innovációs központként fog működni. A HUB célja, hogy megkönnyítse a REL szereplők bevonását a projektbe, illetve lehetővé tegye a kereslet-orientált innovációk létrehozását a gazdálkodók és a fogyasztók közötti, bizalomra épülő kapcsolat erősítésével együtt. A tudományos és a gyakorlati ismeretek kombinációja, valamint az innovációs műhelyek működése lehetővé teszi a gyakorlatorientált innovatív megoldások kidolgozását egy-egy helyi speciális kérdésre, valamint a városi és vidéki területeken működő, különböző REL formák fejlesztését. A SMARTCHAIN konkrét programokon keresztül járul hozzá a tudástranszferhez, pl.: többszereplős workshopokat és képzési tevékenységeket szervez a gazdálkodók és a rövid ellátási láncban érdekelt vállalkozók számára.

MIT ÉRTÜNK „RÖVID ÉLELMISZER-ELLÁTÁSI LÁNCON”?
A rövid élelmiszer-ellátási lánc fogalmát úgy értelmezzük, mint a termelő és a fogyasztó közötti távolság csökkentését, amely azzal a céllal jött létre, hogy javítsuk az élelmiszer-ellátási láncok átláthatóságát, hatékonyságát és fenntarthatóságát, a közvetítők számának csökkentése és a termelők pozíciójának növelése által.

MIRŐL SZÓL EZ A KÉRDŐÍV?

A kérdőív célja, hogy feltárjuk a REL fejlődését befolyásoló főbb belső és külső, illetve pozitív és negatív tényezőket, annak érdekében, hogy meghatározhassuk, hol és hogyan tudjuk segíteni őket.

Ha bármilyen kérdése merül fel a kérdőívvel vagy a projekttel kapcsolatban, az alábbi címen tud kapcsolatba lépni velünk: louisemehauden@gestionaglobal.es

Köszönjük, hogy időt szán a kérdőív kitöltésére! Az Ön ismeretei és tapasztalatai hozzájárulnak ahhoz, hogy értékes információkat tudjunk meg a REL-ek működéséről!
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Adatvédelem *
Kérjük, olvassa el a kiegészítő információs lapot az adatvédelmi eljárásról, amelyet a következő linken talál: https://drive.google.com/file/d/1jmXrAOB_2lHsDh6mOI-D4QJ9580Sphci/view?usp=sharing - Az Ön adatainak kezeléséhez szükségünk van a hozzájárulására. Az adatvédelmi politikánk elolvasását követően, kérjük jelölje be a négyzeteket, amennyiben egyetért az alábbi kijelentésekkel
Required
Melyik országban található az Ön tevékenysége? *
Hol helyezkedik el Ön az értékláncban? *
Kérjük, jelölje be a vállalkozásának/szervezetének összes funkcióját
Required
Mi a gazdasága/vállalkozása jogi formája? *
Hány fő képviseli az Ön szervezetét? (kérem írja le külön, hogy hány fő alkalmazottja és/vagy hány tagja van a szervezetének) *
Milyen típusú termékeket termel vagy kezel? *
Required
Milyen csatornákon keresztül értékesíti a termékeit? *
Az "egyéni értékesítés" alatt azt értjük, amikor egy terméket egy szereplők értékesít - a "kollektív értékesítés" alatt azt értjük, amikor legalább kettő termelőegység/cég/gazdaság termékeit együttesen értékesítik - "saját terméken" értendő" a vállalkozás, szervezet által előállított termék-" Külső termék" jelentése:" egy másik szervezet, vagy vállalkozás terméke.
Required
Az alábbi akadályozó tényezők közül melyekkel találkozik a munkája során vagy melyek akadályozzák a REL szereplők tevékenységeit?
Mondja el nekünk, hogy melyek azok az alábbiakban említett akadályok, amelyekkel a rövid élelmiszer-ellátási láncok ténylegesen szembesülnek a működésük során. Válaszait jelölje 0-5-ös skálán (0 = nem releváns és 5 = nagyon releváns). Kérjük, írjon a legfontosabbakról részletesebben a lenti pontokban.
0 (Nem releváns)
1
2
3
4
5 (Rendkívül fontos)
Nem tudom
A kötelező minőségi (élelmiszerhigiéniai) követelményekre vonatkozó nemzeti szabályok (higiénia, hűtőlánc, infrastruktúra, szabványok, ...)
Nemzeti nyomonkövetési jogszabályok (egyes élelmiszerek eredetmegjelölése kötelező, címkézés, stb.)
Egyéb nemzeti szabályok
Az uniós szabályozás a nyomonkövetésről és az élelmiszerbiztonságról
Egyéb uniós szabályozás
Speciális regionális vagy helyi szabályozás
Címkézés, tanúsítás vagy egyéb kötelezően feltüntetendő információkról szóló követelmények
Jogszabályban előírt infrastrukturális feltételek költségei
Ágazati politikák (Tej-, cukor-, bor-, almapiaci intézkedések stb.)
Piaci politikák (KAP,…)
Konfliktusok és ellentmondások a nem harmonizált jogszabályok miatt
A rövid élelmiszerláncok támogatására, megkülönböztetésére és védelmére szolgáló szabályozási eszközök hiánya (pl. „Hamis termelők” vagy csalás elkerülése érdekében)
Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok (indokolatlanul magas/alacsony vagy tisztességtelenül szabott árak, a szerződés egyoldalú és / vagy visszamenőleges módosításai, a szerződéses kapcsolat tisztességtelen megszüntetése stb.);
Területi sajátosságokból eredő problémák (utak nehezen elérhetőek, kevés termelői termék található a régióban stb)
A szállítási kapacitások változékonysága
A kereslet változékonysága
Az árak változékonysága
A kínálat és a kereslet közötti különbség
A hagyományos kiskereskedelmi csatornákkal való verseny nehézsége (az árakra gyakorolt ​​nyomás, agresszív marketing, kizárólagossági szerződések,…)
A vevők nyomása az árakra
Az (új) eladók által az árakra gyakorolt ​​felfelé irányuló hatás
Készletek folyamatos kezelése
Szállítási és logisztikai költségek
Termékekre jellemző korlátok (például: romlandóság, törékenység, gyors érés…)
Feldolgozói infrastruktúrák hiánya
A kommunikációra, marketingre és értékesítésre fordított idő hiánya
A kommunikáció, a marketing és az értékesítési ismeretek és készségek hiánya
Információ és támogatás hiánya az új, rövid élelmiszerláncok fejlesztéséhez, különösen az üzleti indítási szakaszban
A termék vagy a piac szempontjából releváns információk nehezen elérhetőek
Vevők által támasztott követelmények
A fogyasztók tudatosságának hiánya
A fogyasztók negatív attitűdje a rövid élelmiszerláncokkal kapcsolatosan (a helyi élelmiszerek túl drágák, a helyi étel nem áll rendelkezésre, és nincs ideje megtalálni,…)
A digitalizáció és a technológiai támogatás hiánya
A digitalizálás és a technológiai támogatás költségei
Clear selection
Kérem ismertesse részletesebben a leginkább releváns akadályozó tényezőket!
Például olyan konkrét szabályok megnevezésére térjen ki, amelyek nehezen megvalósíthatóak a rövid élelmiszerláncok szakemberei számára (uniós, nemzeti, regionális vagy helyi szinten), vagy a nehezen / drágán teljesítendő tanúsítási szabványok megnevezése, vagy a különböző konfliktusok megnevezése, amelyek hátráltatják a REL-ek fejlődését.
Ismer-e további akadályokat vagy nehézségeket, amelyek nem szerepelnek a fenti listában?
Véleménye szerint mi lehet a megoldásra ezekre a problémákra?
Milyen a REL szereplőket segítő ösztönzőket vagy támogatásokat ismer a környezetében?
Mindenféle támogatásra gondolhat: jogi, infrastrukturális, pénzügyi, szociális, logisztikai, ...
Véleménye szerint mire lenne szüksége a rövid élelmiszerláncok résztvevőinek tevékenységük elősegítéséhez, fejlesztéséhez?
Mindenféle támogatásra gondolhat: jogi, infrastrukturális, pénzügyi, szociális, logisztikai, ...
Egyéb megjegyzések
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy