Forslag til kandidater i forkant av Kongressen 2021
Valgkomiteen ønsker at medlemmer i Norges Sjakkforbund er en del av prosessen frem mot valget. Vi ønsker derfor å be medlemmene våre om å foreslå kandidater både til Sentralstyret, Reglementsutvalget, fond og til revisorer.

Valgkomitéen ber også medlemmene om å legge vekt på både kvinnelige kandidater og kandidater med minoritetsbakgrunn.

Vi ønsker at dere bruker dette skjemaet når dere foreslår kandidater, og at dere forsøker å fylle inn så mange opplysninger som mulig. Vi ber dere videre om å skrive en god begrunnelse for kandidaten dere foreslår, og at dere legger vekt på hvorfor kandidaten egner seg til den foreslåtte posisjonen.

Kandidatene trenger ikke å være forespurt på forhånd, og det er lov til å foreslå seg selv som kandidat. Dere kan foreslå helt nye kandidater, men også sittende styre- eller utvalgsmedlemmer som dere ønsker skal fortsette i sine verv i Sjakkforbundet.
Hvis dere ikke ønsker å bruke skjemaet, ber vi dere om å føre inn de samme opplysningene i et dokument, og sende dem til valgkomitéens leder Tallak Nærland på e-post: tallak.uberg.narland@sandnes.kommune.no

Frist: fredag 21. mai
Vi vil behandle forslag fortløpende, og anbefaler derfor at dere sender inn eventuelle forslag så fort som mulig.

Valgkomiteen skal foreslå kandidater til disse posisjonene:

Sentralstyret:
• President
• Visepresident
• Kasserer
• Turneringssjef
• Fire styremedlemmer

Reglementsutvalget:
• Ett medlem, for tre år
• To varamedlemmer, for ett år

Revisorer:
• To revisorer
• To vararevisorer

Nordnorsk sjakkungdoms Fond:
• Ett medlem fra Troms og Nordre Nordland, for tre år

Her finner dere en oversikt over alle de som sitter i Sjakkforbundets styre og utvalg inneværende periode: https://www.sjakk.no/nsf/organisasjon/styrer-og-utvalg/#Sentralstyret

Valgkomitéen behandler alle henvendelser konfidensielt.
Navn på kandidat *
Kandidatens yrke
Kandidatens fødselsår
Kandidatens klubb
Kandidatens krets
Jeg ønsker å foreslå kandidaten til følgende verv *
Required
Hvorfor ønsker du å foreslå denne kandidaten? *
Er det annet du mener valgkomitéen burde vite om?
Navn på innsender *
Innsenders klubb *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy