ANKIETA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
ANKIETA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU ZMIAN
zapisów § 4 ust. 2 statutów sołectw polegających na wydłużeniu kadencji sołtysa i rady sołeckiej w sołectwach z 4 na 5 lat.
Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Wierzbica w sprawie zmiany Statutów Sołectw Gminy Wierzbica *
Nazwa sołectwa: *
Imię i nazwisko: *
Your answer
Adres zamieszkania: *
Miejscowość, ulica, nr domu, kod pocztowy
Your answer
Czy jest Pan/Pani za zmianą zapisów § 4 ust. 2 statutu sołectwa polegającej na wydłużeniu kadencji sołtysa i rady sołeckiej w sołectwach z 4 na 5 lat ? *
UWAGI DO PROJEKTU ZMIAN
Proszę opisać uwagi w przypadku zaznaczenia opcji: "ZGŁASZAM NASTĘPUJĄCE UWAGI DO PROJEKTU ZMIAN" w poprzednim pytaniu
Your answer
*
Składając przedmiotową ankietę, jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, stosownie do przepisów RODO. Administratorem danych osobowych podanych w Ankiecie jest Urząd Gminy Wierzbica. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do przeprowadzenia konsultacji społecznych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w konsultacjach i przedłożenia Ankiety. Dane osobowe nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym i trzecim odbiorcom. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych dostępne są w Urzędzie Gminy Wierzbica.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.