Αξιολόγηση "Φυσικής Δραστηριότητας & Φύση"

1. Δημογραφικά
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Σπουπίδια
  Έλλειψη καθαρού νερού
  Ατμοσφαιρικοί ρύποι
  Ραδιενεργά & τοξικά απόβλητα
  Εξαφάνιση ζώων και φυτών 
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας!