Dobrovolnictví v Tobě!

Předběžná přihláška na mezinárodní akce Tmelník o.s., v rámci programu "Za zážitky ERASMUS+"
Více informací o projektech najdeš na www.tmel.me/2014

Vysílající organizace:
Tmelník o.s., Labská 1243, Mělník, 276 01
https://www.facebook.com/Tmelnik.cz
info@tmelnik.cz
tel.: 777 277 310

  Předběžná přihláška na projekt "Dobrovolnictví v Tobě"

  17. - 25. 4. 2015 Pardubický kraj, Česká republika (místo bude upřesněno)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Účastnický poplatek

  Tmelník o.s. hradí všechny náklady spojené s Vaší účastí v projektu jako jsou např. cestovní náklady, ubytování, strava apod. Účastnický poplatek za Vaši účast v tomto projektu činí 500,- Kč, pokud studujete nebo 1.000,- Kč, pokud pracujete. Účastnický poplatek je možno odpustit v případech, které řešíme individuálně. V případě, že si myslíte, že máte důvod požadovat snížení či odpuštění účastnického poplatku, kontaktujte koordinátora projektu Jakuba Michala na kuba@tmelnik.cz. Důvodem pro snížení či odpuštění účastnického poplatku je zpravidla nezaměstnanost, sociální znevýhodnění apod. K prokázání Vašeho znevýhodnění zpravidla požadujeme příslušné potvrzení (potvrzení z úřadu práce, rozhodnutí o přiznání sociálního stipendia na VŠ, ...). Zaškrtnutím níže uvedeného "Souhlasím" souhlasíte s uhrazením účastnického poplatku v příslušné výši. Pro žádost o snížení účastnického poplatku kontaktujte prosím kontaktní osobu před vyplněním formuláře.
  This is a required question

  Dotazník

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Prohlášení

  Tímto prohlašuji, že informace uvedené výše jsou kompletní a pravdivé a současně potvrzuji, že v případě mého přijetí na projekt se budu projektu účastnit v jeho celé délce. Rozumím, že o mém přijetí či nepřijetí na projekt budu informován(a) skrze e-mail či na telefonní číslo, které jsem uvedl(a) v přihlášce výše. Mé přijetí na projekt NENÍ AUTOMATICKÉ a bude provedeno neziskovou organizací Tmelník o.s. _____________________________________________________________________________ V souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a za jeho podmínek uděluji tímto neziskové organizaci Tmelník o.s., se sídlem Labská 1243, Mělník, 276 01, IČ : 229 02 619, souhlas ke zpracování mých osobních údajů za účelem zprostředkování účasti na výměně mládeže. Tento souhlas uděluji společnosti do odvolání, a to v rozsahu nezbytném k zajištění účelu tohoto souhlasu. tmelnik.cz info@tmelnik.cz fb.com/Tmelnik.cz