Głosowanie Internautów na Najlepszy Projekt zgłoszony do Konkursu Kół Naukowych KoKoN 2018
Moim zdaniem na Nagrodę Internautów zasłużył Projekt (zagłosuj poprzez zaznaczenie jednej, wybranej przez Ciebie opcji w punktach 1-47).
1. Koło Naukowe Pojazdów Szynowych (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy) - Doświadczalne porównanie metod zwiększających siłę adhezji pomiędzy elementem drukowanym a stołem drukarki 3D.
Celem projektu było opracowanie doświadczalnej metody porównania wartości sił adhezji występujących pomiędzy wytwarzanym elementem a stołem drukarki 3D. Zasadniczy problem technologii FDM stanowi zjawisko odrywania brzegów elementów od stołu urządzenia podczas wytwarzania. Przyczyną jest skurcz przetwórczy tworzywa. W przypadku gdy siła adhezji jest mniejsza od działających sił skurczu przetwórczego, detal ulega zdeformowaniu lub całkowitemu oderwaniu od stołu drukarki 3D. W celu weryfikacji opracowanej metody badań sił adhezji, przeprowadzono badania wpływu temperatury stołu drukarki 3D na wartości sił adhezji.
2. Koło Naukowe Inżynierii Akustycznej (Akademia Górniczo-Hutnicza) - Voice Commander – obsługa głosowa systemu Windows
Celem projektu było stworzenie systemu wspomagającego produktywność oraz wygodę interakcji z komputerem przy użyciu komend głosowych. Pozwala on na wykonywanie wielu konfigurowalnych akcji bez potrzeby ruchu albo gestu. System ten może być również wykorzystywany przez osoby starsze lub niepełnosprawne, aby usprawnić obsługę komputera, kiedy niemożliwe jest korzystanie z klawiatury lub myszki.
3. Koło Naukowe Robotyków (Politechnika Białostocka) - Projekt Argo- budowa analoga łazika marsjańskiego
Projekt został stworzony, aby studenci mieli możliwość wdrażania się w branżę kosmiczną, podążania za nowoczesnymi technologiami stosowanymi w tej dziedzinie oraz brali udział w zawodach międzynarodowych (m.in. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie), gdzie mają możliwość konkurowania z najlepszymi studentami z całego świata i wymiany doświadczeń.
4. Koło Naukowe Chemików sekcja „Technologia Produktów Naturalnych” (Politechnika Krakowska) - Technologia otrzymywania innowacyjnych opatrunków hydrożelowych III generacji na bazie chitozanu pochodzącego ze świerszczy z dodatkiem nanocząstek złota
Proponowany projekt ma duże znaczenie zarówno dla nanotechnologii, jak i dla medycyny. Sugerowane rozwiązanie opiera się na nanocząstkach złota i wykorzystuje ich unikatowe właściwości, takie jak biokompatybilność i działanie antybakteryjne. Proponowany ‘układ’ z uwagi na swoje działanie antybakteryjne przyczyni się do hamowania wzrostu i rozwoju bakterii, co może wpłynąć na zwiększenie skuteczności leczenia zakażeń o podłożu bakteryjnym. Opracowywana struktura może być wykorzystana do leczenia ran pooperacyjnych i pooparzeniowych z uwagi na lecznicze właściwości oraz brak negatywnego wpływu na organizm ludzki.
5. Koło Naukowe "Fooding" (Politechnika Koszalińska) - Laboratoryjne komory degradacyjne
Projekt umożliwi ocenę interakcji pomiędzy określonymi materiałami polimerowymi w określonych warunkach oraz wpływu warunków środowiska na proces degradacji. Stanowisko umożliwia badanie procesu degradacji kompozytów polimerowo-drzewnych w określonej temperaturze z pomiarem pH i wilgotności. Komory degradacyjne zaopatrzone są w 5 pojemników o pojemności 3 litrów każdy. Komplet 5 komór degradacyjnych zaopatrzony jest w niezależne, sterowane termostatem grzałki elektryczne, sterowaną zegarem czasowym pompę obiegową do wymuszania przepływu i mieszania wody.
6. Koło Naukowe Grafiki Komputerowej VISGRAPH (Politechnika Krakowska) - 3D mapping
Celem głównym projektu było zrealizowanie trójwymiarowego mappingu budynku, poprzez połączenie sztuki z nowoczesnymi technikami multimedialnymi. 3D mapping jest nową formą projekcji, w której jako ekran wykorzystuje się różnego rodzaju obiekty umieszczone w przestrzeni. Najczęściej spotykaną formą takiego przekazu są budynki z uwagi na ich monumentalną formę i możliwość wykorzystania ich architektury w animacji, która powinna być wkomponowana w trójwymiarową strukturę budynku. 3D mapping polega na stworzeniu animacji komputerowej, tworzącej iluzję głębi danej powierzchni, poprzez rzutowanie obrazu w czasie rzeczywistym za pomocą projektora na ściany budynku.
7. Koło Naukowe SMART działające przy Instytucie Inżynierii Elektrycznej na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki (Uniwersytet Zielonogórski) - SmartDog
Znalazłeś błąkające się zwierzę domowe i chciałbyś mu pomóc? Masz dwie opcje: oddajesz zwierzę do schroniska lub w ręce właściciela. W pierwszym przypadku pobyt zwierzęcia w schronisku może być dla niego traumatyczny, istnieje ryzyko, że zwierzę nie trafi do swojego właściciela. W drugim przypadku pojawia się problem znalezienia właściciela. Przy klasycznym podejściu rozwiązania tego problemu próbujesz odszukać właściciela, publikując ogłoszenia o znalezieniu zwierzęcia. Niestety efektywność tego rozwiązania nie jest satysfakcjonująca. Głównym celem projektu SmartDog było rozwiązanie problemu identyfikacji zagubionych zwierząt domowych.
8. Koło Naukowe CyberGuru (Wojskowa Akademia Techniczna) - Health Point – Pierwszy Holograficzny System Wspomagający Akcję Ratunkową i Zarządzanie Kryzysowe
Projekt został stworzony w celu zwiększenia skuteczności akcji ratunkowych. Efektywniejsza i szybsza akcja ratunkowa daje znacznie większe szanse na przeżycie poszkodowanym. Na miejscu każdego wypadku, katastrofy naturalnej bądź ataku terrorystycznego pojawiają się dwa główne problemy: uciekający czas oraz brak wiedzy na temat poszkodowanych. Dodatkiem do projektu jest ergonomiczna aplikacja mobilna, która pozwala na wyświetlenie swoich aktualnych parametrów życiowych a także modnych parametrów fitnesowych tj. spalone kalorie, przebyty dystans. Ponadto system pozwala na wykrycie upadku użytkownika i poinformowanie bliskiej osoby o zagrożeniu wraz z lokalizacją GPS oraz wyświetlenie instrukcji pierwszej pomocy.
9. Koło Naukowe Zarządzanie IT (Politechnika Gdańska) - IV Konferencja Inżynierii Oprogramowania beIT 2018
Celem projektu było propagowanie wiedzy o zarządzaniu projektami i produktami, analizie biznesowej i analizie danych, zapewnianiu jakości oraz przywództwie i kompetencjach miękkich w branży IT poprzez warsztaty i wykłady prowadzone przez cenionych specjalistów i szkoleniowców ze świata biznesu. W skład zespołu beIT’18 wchodziło 24 organizatorów przydzielonych do jednego lub kilku z sześciu podzespołów: Ścieżki, Fundraising, IT, Logistyka, Public Relations & Patrons oraz Zarząd.
10. Koło Naukowe Modelowania Matematycznego (Politechnika Warszawska) - Studencka Konferencja Zastosowań Matematyki „DwuMIan”
Celem DwuMIanu była integracja studentów zainteresowanych zastosowaniami metod matematycznych m.in. w naukach technicznych i przyrodniczych oraz tematyką analizy i inżynierii danych. Konferencja odbyła się w okresie 23-25 marca 2018 roku na Wydziale MiNI PW z inicjatywy kół naukowych i organizacji studenckich z PW i UW. Wzięło w niej udział ok. 200 uczestników z całej Polski. Była to pierwsza studencka konferencja matematyczna w Warszawie. W ramach wydarzenia studenci i doktoranci wygłaszali referaty i przedstawiali postery na sesji plakatowej. Wystąpienia podzielone były na dwie równoległe ścieżki tematyczne: Zastosowania matematyki w naukach technicznych i przyrodniczych oraz Statystyka i inżynieria danych. Odbyły się również wykłady plenarne specjalnie zaproszonych gości z obu uczelni organizujących wydarzenie, jak również z Polskiej Akademii Nauk.
11. Studenckie Koło Naukowe Cardo (Politechnika Wrocławska) - Ogólnopolska konferencja naukowa – „Miasto. Temat rzeka „
Rok 2018 zgodnie z uchwałą przyjętą przez Sejmik Województwa jest Rokiem Rzeki Odry, dlatego głównym celem projektu było poruszenie problemu rzeki w mieście, jej powiązań z terenami zurbanizowanymi oraz dyskusja o problemach jakie może dostarczać mieszkańcom. Dodatkowo ogólnopolska konferencja była doskonałą okazją na wymianę doświadczeń oraz nawiązanie współpracy pomiędzy kołami naukowymi z dziedziny urbanistyki z uczelni wyższych z całego kraju. Problematyka konferencji objęła dwa nurty zagadnień istotnych dla rozwoju współczesnych miast. Tematy te wiąże wspólny mianownik: miasto i jego losy w zmieniającym się globalnym świecie. Zanik znaczenia rzeki jako czynnika sprzyjającego rozwojowi miast, stanowi przedmiot szczególnego zainteresowania współczesnych badaczy procesów miastotwórczych.
12. Koło Naukowe Marketingu "Meritum" (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) - VI Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Nowe media i technologie w komunikacji marketingowej”
Celem VI Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Nowe media i technologie w komunikacji marketingowej” było stworzenie forum dla zaprezentowania przez studentów i doktorantów, reprezentujących różne krajowe ośrodki akademickie, wyników badań i dociekań na temat zmian funkcjonowania sfery komunikacji marketingowej pod wpływem nowych technologii i opartych na nich nowych mediów. Konferencja wypełnia obok funkcji edukacyjnej, także ważną funkcję integracyjną poprzez możliwość dyskusji nad wspólnym obszarem zainteresowań, jaki stanowią nowe media i nowe technologie. Konferencja odbyła się 19-20 kwietnia 2018 roku. Podczas konferencji odbyło się pięć sesji tematycznych, w których wystąpiło ponad dwudziestu prelegentów –studentów i doktorantów oraz praktyków gospodarczych. Studenci i doktoranci mieli okazję przedstawić w formie prezentacji lub posteru wybrane problemy wpisujące się w tematykę Konferencji.
13. Studenckie Koło Naukowe Metaloznawców (Akademia Górniczo-Hutnicza) - AGH America’s Tech-Day
AGH America's Tech-Day to event akademicko- kulturalny, który ma na celu między innymi: przybliżenie amerykańskich tradycji biznesowych, technologicznych, społecznych, naukowych, czy sportowych międzyuczelnianemu środowisku akademickiemu, propagowanie rozwoju kierunków inżynieryjnych na przykładzie wiodących firm amerykańskich działających na terenie Polski w zakresie szeroko pojętego materiałoznawstwa, przedstawienie możliwości rozwoju zawodowego na przykładach zaproszonych firm z różnych gałęzi przemysłu i profili biznesowych, nakreślenie stanu obecnych i przyszłych inwestycji firm amerykańskich w Polsce, przybliżenie definicji Przemysłu 4.0 i czwartej rewolucji przemysłowej, jakiego studenta o jakich umiejętnościach będzie potrzebował przemysł przyszłości.
14. Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej (Politechnika Warszawska) - Siódma edycja konferencji European Young Engineers Conference (EYEC)
Projekt ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu studentów (I, II i III stopnia), naukowców (występujących w roli Gości Specjalnych oraz Komisji Naukowej) oraz przedstawicieli przedsiębiorstw zatrudniających inżynierów dziedzin związanych z tematyką konferencji (występujących w roli Partnerów). Tematyką konferencji jest inżynieria chemiczna, inżynieria procesowa oraz dziedziny pokrewne, takie jak: biotechnologia, inżynieria biomedyczna, technologia chemiczna, inżynieria nanostruktur, inżynieria materiałowa, inżynieria ochrony środowiska i inne. Konferencja umożliwia także publikację wyników badań przedstawionych w jej trakcie. Corocznie wydawana jest Monografia (posiadająca numer ISBN) zawierająca abstrakty wystąpień oraz artykuły naukowe i monograficzne. W tym roku dodatkowo rozpoczęła się współpraca z czasopismem „Chemical and Process Engineering”.
15. Koło Naukowe MACROKNOW (Politechnika Częstochowska) - Konferencja naukowa "Zarządzanie zasobami organizacji wobec wyzwań gospodarczych i społecznych XXI wieku"
Celem konferencji była prezentacja wyników badań oraz wymiana doświadczeń dotyczących zarządzania zarówno w przedsiębiorstwach, jak i instytucjach publicznych. Konferencja wpłynęła na podniesienie poziomu kompetencji i autoprezentacji studentów Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej (za sprawą prezentacji artykułów), oraz rozszerzyła praktyczny wymiar wiedzy studentów z zakresu finansów i zarządzania. Cele szczegółowe konferencji: promowanie rozwoju naukowego studentów; umożliwienie merytorycznej dyskusji między środowiskiem studenckim, a zaproszonymi praktykami - ekspertami; zwrócenie uwagi na finansowanie działalności gospodarczej, transakcje bezgotówkowe w aspekcie szans i zagrożeń oraz konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej za sprawą podjęcia tematyki przez uczestników konferencji, a także zaproszonych gości.
16. Studenckie Koło Naukowe Konstrukcji Żelbetowych CONKRET (Politechnika Krakowska) - VIII Ogólnopolska Konferencja Budowlana Studentów i Doktorantów EUROINŻYNIER O temacie przewodnim: Nowoczesne projektowanie i realizacja konstrukcji budowlanych
Celem konferencji jest pobudzenie studentów i doktorantów studiujących kierunki budowlane do dążenia do poszerzania swojej wiedzy i rozwoju zawodowego. Najważniejszą częścią konferencji EUROINŻYNIER jest prezentacja przez studentów i doktorantów prac z zakresu nowoczesnego projektowania i realizacji konstrukcji budowlanych: żelbetowych, sprężonych, metalowych, murowych i drewnianych. Tematyka obejmuje też problemy wzmacniania i rewitalizacji konstrukcji oraz zagadnienia materiałowe i geotechniczne. Konferencja Euroinżynier ma na celu również stworzenie przestrzeni umożliwiającej nawiązywanie kontaktów studentów z różnych ośrodków naukowych w kraju oraz z potencjalnymi pracodawcami. Celem pobocznym projektu jest ciągły rozwój Konferencji i nabywanie umiejętności współdziałania oraz cennych doświadczeń organizacyjnych przez studentów pracujących przy jej realizacji.
17. Koło Naukowe Plus Minus przy Katedrze Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów (Politechnika Częstochowska) - 42 Studencka Konferencja Naukowa pt. Potencjał innowacyjny w inżynierii produkcji i technologii materiałów
Celem projektu była organizacja cyklicznej konferencji naukowej umożliwiającej prezentację wyników badań studentów i doktorantów oraz ich publikację, a także spotkanie studentów z przedstawicielami innych jednostek naukowych. Projekt obejmował podjęcie działań organizacyjnych mających na celu przesłanie informacji o konferencji do jednostek naukowych w Polsce, rejestrację zgłoszonych prac i ich recenzję, przygotowanie materiałów konferencyjnych do druku i organizację konferencji. W konferencji brało udział średnio ok. 150 uczestników z ponad 20 ośrodków naukowych w Polsce.
18. Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów (Politechnika Śląska) - Śląskie Dni Biotechnologii „BAKCYL”
Bakcyl, czyli Śląskie Dni Biotechnologii, są inicjatywą Studenckiego Koła Naukowego Biotechnologów oraz Bioinformatycznego Koła Naukowego. Wydarzenie jest skierowane do wszystkich zainteresowanych tematyką mikrobiologii, biochemii, bioinformatyki, biologii molekularnej oraz innych, pokrewnych dziedzin. Na wydarzenie to zaprosiliśmy szkoły średnie z województwa śląskiego, gdyż jednym z celów Bakcyla jest promocja kierunku biotechnologia wśród osób, które za niedługo będą zastanawiały się nad wyborem kierunku studiów. Dodatkowo podczas tegorocznej edycji Bakcyla została zorganizowana pierwsza edycja konkursu skierowanego dla licealistów „3 minuty dla nauki”, podczas których studenci kierunków przyrodniczych na terenie Górnego Śląska mieli okazję zaprezentować swoją pracę badawczą lub interesujące zagadnienie w formie trzyminutowej prezentacji (formuła była oparta o konkurs „Three Minute Thesis”).
19. Koło Naukowe „Pylon” (Politechnika Śląska) - II. Studencka Konferencja „Mosty i Tunele”; „Studenckie MiTy”
Celem przeprowadzonej przez KN Pylon konferencji było m.in.: dzielenie się nabytą w trakcie studiów, praktyk oraz pracy w ramach kół naukowych bądź różnych projektów wiedzą w zakresie mostów, tuneli oraz branż pokrewnych; prezentacja pracy własnej oraz projektów dyplomowych studentów z całej Polski; przedstawienie studentom budowlanych firm projektowych, wykonawczych oraz wytwarzających materiały i technologie wspomagające procesy budowlane; umożliwienie firmom dostrzeżenia najambitniejszych studentów i kół naukowych zajmujących się tematyką mostów, tuneli oraz branż pokrewnych w celu nawiązania współpracy. Konferencja rozwiązywała szereg problemów i kwestii, takich jak: prezentacja pracy własnej studentów, konfrontacja własnej aktywności z aktywnością innych prelegentów; przybliżanie studentom technologii i rozwiązań projektowych stosowanych w budownictwie mostowo – tunelowym; umożliwienie firmom nawiązania kontaktu z kołami studenckimi oraz potencjalnymi pracownikami; rozpowszechnianie idei mostowej i inżynierskiej wśród kół naukowych oraz studentów.
20. Wireless Group (Politechnika Wrocławska) - VI edycja ogólnopolskiej konferencji Future of Wireless Systems
Główną ideą konferencji Future of Wireless Systems jest stworzenie wydarzenia, podczas którego dwa światy – biznesu i nauki, będą miły okazję na wymianę doświadczeń oraz poglądów na jakże aktualny i wszechobecny temat przyszłości sieci bezprzewodowych. Tematyka konferencji, jak sama nazwa wskazuje związana jest z telekomunikacją oraz nowoczesnymi technologiami informatycznymi, które znajdują zastosowanie w systemach szeroko pojętej łączności. Jako studenci telekomunikacji i kierunków pokrewnych, ale przede wszystkim pasjonaci łączności bezprzewodowej, zdajemy sobie sprawę, że dziedzina, o której mowa w czasie konferencji Future of Wireless Systems jest dziedziną, która w obecnych realiach jest numerem jeden wśród zainteresowań ludzi z branży. Rozwój technologii i telekomunikacji jest na tyle dynamiczny, że wskazane jest, aby na bieżąco śledzić nowości w tej dziedzinie i właśnie to umożliwia udział w konferencji Future of Wireless Systems. Poruszana przez prelegentów tematyka, jest często nowością, o której przeciętny student nie usłyszy na uczelni, z powodu ograniczonej liczby godzin przeznaczonej na dany przedmiot
21. Photonics and Bionanotechnology Association "PhoBiA" (Politechnika Wrocławska) - PhoBiA Annual Nanophotonics International Conference „PANIC 2018”
Photonics and Bionanotechnology Association "”PhoBiA" jest międzywydziałowym kołem naukowym, integrującym studentów z Wydziału Chemicznego i Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Za najważniejszy punkt działalności naszego koła naukowego uważamy organizację cyklicznej konferencji PhoBiA Annual Nanobiophotonics International Conference „PANIC”. Do tej pory udało się nam zorganizować dziewięć edycji tej interdyscyplinarnej, anglojęzycznej konferencji, przeznaczonej dla studentów i doktorantów zaangażowanych w badania związane z biotechnologią, nanotechnologią, fotoniką, biofotoniką i pokrewnymi dziedzinami współczesnej nauki. Głównymi wykładowcami konferencji są doktoranci i studenci z uczelni polskich i zagranicznych -w kolejnych edycjach gościliśmy m.in. uczestników z Francji, Turcji czy Szkocji. W czasie konferencji odbywają się plenarne wykłady czołowych, międzynarodowych specjalistów w zakresie omawianych tematów.
22. Studenckie Koło Naukowe „Strefa Wpływu Ciepła” (Politechnika Śląska) - Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa „Nowoczesne technologie w spawalnictwie”
Celem Sympozjum jest integracja ogólnopolskiego środowiska akademickiego: Studentów, Członków Kół Naukowych, Doktorantów oraz Młodej Kadry Naukowej ośrodków naukowych zajmujących się szeroko pojętą tematyką z zakresu spawalnictwa. Nasze Sympozjum stwarza możliwość wymiany doświadczeń, wiedzy, umiejętności oraz możliwość zaprezentowania dotychczasowego dorobku naukowego. Równoległym celem Sympozjum jest poszerzenie zakresu współpracy przemysłu z nauką, stworzeni platformy współpracy między młodym pokoleniem naukowców a pracownikami przemysłu. Sympozjum jest wydarzeniem ogólnopolskim i ma wieloletnią tradycję, trwa 2 dni i corocznie jest organizowane w trzecim tygodniu czerwca. Kolejne edycje pokazują progres, zarówno w ilości Uczestników, jak i w procencie uczestnictwa przedstawicieli przemysłu. W ostatniej edycji Sympozjum brało udział 130 osób, w tym 30 % to przemysł. Dwudniowe obrady do tej pory dzielono na 7 lub 8 sesji referatowych, w trakcie których przedstawiano około 30 referatów, w tym także prezentacje firm. Wszystkie wygłoszone i niewygłoszone artykuły opublikowano w materiałach sympozjalnych, opatrzonych numerem ISBN.
23. Koło Naukowe Energetyków (Wojskowa Akademia Techniczna) - Dzień Energetyka
Projekt został zrealizowany w celu popularyzacji zagadnień związanych z szeroko pojętą energetyką oraz promocji kierunku na uczelni. Projekt przybliża aspekty związane z tą gałęzią przemysłu. Projekt został zrealizowany w kilku etapach na przestrzeni dwóch dni. Pierwszy z nich miał formę konferencji, na której przedstawiciele firm zewnętrznych prezentowali swoje usytuowanie na rynku pracy oraz zaangażowanie w funkcjonowanie energetycznej gałęzi przemysłu. Drugi etap miał na celu nakłonienie studentów do bezpośredniego zaangażowania w wydarzenie. Ostatni etap przyjął formę targów pracy połączonych z prezentacją sprzętu nowej generacji. Drugiego dnia dla studentów zostały zorganizowane warsztaty przeprowadzone przez nauczycieli akademickich, mające na celu zaznajomienie się ze środowiskiem programu MatLab.
24. Koło Naukowe Materiały w Medycynie (Politechnika Gdańska) - I Ogólnopolska Konferencja Naukowa IMPLANTY 2018. Od idei do komercjalizacji.
Celem konferencji było przedstawienie obecnego stanu zaangażowania w zakresie prac badawczo-rozwojowych w obszarze implantów zębowych, ortopedycznych i szczękowo-twarzowych. Stworzenie forum do dyskusji nad współpracą i postępem w przedmiocie spotkania między uczestnikami.
25. Studenckie Koło Naukowe Fizyków Medycznych KERMA (Akademia Górniczo-Hutnicza) - VI Ogólnopolska Konferencja Studentów Fizyki Medycznej ,,Fizyka dla medyka"
Celem organizacji konferencji fizyka dla medyka było umożliwienie studentom fizyki medycznej oraz pokrewnych kierunków na spotkanie się, wymianę doświadczeń. Wykłady wybitnych specjalistów umożliwiły poszerzenie horyzontów oraz poznanie wyzwań jakie mogą stanąć przed nimi w przyszłej pracy zawodowej. Uczestnicy mogli ponadto wziąć udział w konkursie podczas sesji referatowej lub posterowej, co stanowiło motywację do rozwoju i umożliwiło podzielenie się swoimi pomysłami. Konferencja trwała dwa dni. Organizatorzy zaplanowali trzy bloki tematyczne: radiodiagnostyka, radioterapia oraz blok interdyscyplinarny dotyczący zastosowań fizyki w różnych dziedzinach nauki. W VI edycji konferencji Fizyka Dla Medyka wzięło udział 173 uczestników z całego kraju.
26. Studenckie Koło Naukowe Robotyki SKaNeR (Politechnika Łódzka) - Organizacja Międzynarodowych Zawodów Robotów Sumo Challenge 2017
Celem projektu było zainteresowanie robotyką osób, które na co dzień nie mają styczności z tą dziedziną nauki, wymiana doświadczenia oraz zaprezentowanie najnowszych osiągnięć twórców. Koło naukowe od 2008 roku organizuje Sumo Challenge – rozpoznawalne w kraju i regionie międzynarodowe zawody robotów. W zeszłym roku wydarzenie miało miejsce w Zatoce Sportu, nowo wybudowanym akademickim centrum sportowo-dydaktycznym Politechniki Łódzkiej, a w zawodach wzięło udział 230 konstruktorów z kraju i zagranicy, dzięki którym można było podziwiać zmagania blisko 190 robotów, stworzonych przez studentów, licealistów oraz wielu pasjonatów robotyki a także dzieci, w 16 różnorodnych konkurencjach.
27. Koło Naukowe Automatyzacji Procesów Przemysłowych (Politechnika Białostocka) - Biomechatroniczne urządzenie do drenażu limfatycznego kończyn górnych i dolnych
Urządzenie do drenażu limfatycznego, to mechatroniczna konstrukcja, która ma na celu przeprowadzenie masażu wibracyjnego kończyn. Poprzez kontrolowane uciski końcówek masujących, płyn bogaty w białko zgromadzony w naczyniach limfatycznych jest równomiernie rozprowadzany w warstwie podskórnej jednocześnie, zmniejszając występującą opuchliznę. Ruch wykonywany przez końcówki imituje masaż manualny wykonywany przez fizjoterapeutę, jednocześnie dzięki sprzężeniu zwrotnemu możliwe jest prawidłowe dopasowanie jego parametrów. Projekt urządzenia został stworzony w celu przeprowadzenia odpowiedniego procesu rehabilitacji obrzęku limfatycznego, co pozwala na zmniejszenie ilości niezbędnego czasu i kosztów poświęconych na leczenie. Cechy uwzględnione w konstrukcji przyczyniają się do usprawnienia przebiegu drenażu limfatycznego a także do zwiększenia jakości w stosunku do typowych, obecnie stosowanych rozwiązań przyrządów i urządzeń medycznych. Uzyskane efekty rehabilitacji czynnej są kontrolowane poprzez wykonanie pomiaru skanerem światła strukturalnego a utrzymanie rezultatów biomechatronicznego drenażu limfatycznego wspomagane jest poprzez rehabilitację bierną używając w tym celu specjalnie zaprojektowanego rękawa uciskowego.
28. PUT Motorsport (Politechnika Poznańska) - PUT Motorsport – Zespół Wyścigowy Politechniki Poznańskiej – bolid Maria
Grupa 35 studentów bez zawodowego doświadczenia projektuje, a następnie buduje oraz testuje prototypowy bolid wyścigowy, który ostatecznie startuje w międzynarodowych zawodach klasy Formula Student. Głównym celem jest zaprojektowanie i skonstruowanie prototypowego bolidu klasy Formula Student, którego przeznaczeniem jest start w międzynarodowych zawodach oraz konkurowanie z uczelniami technicznymi z całego świata, a przede wszystkim nauka i rozwój uczestników projektu. Interdyscyplinarny projekt porusza wiele zagadnień z różnych obszarów wiedzy technicznej i nie tylko. Rozwijane są m.in. zagadnienia z zakresu elektroniki i elektryki, konstrukcji i budowy maszyn, aerodynamiki, inżynierii materiałowej, konstrukcji silników spalinowych oraz ich działania i modernizacji, ekologii czy zarządzania. Zadanie projektowe, z jakim muszą zmierzyć się studenci to zaprojektowanie, zbudowanie i przetestowanie stworzonej koncepcji auta, a także jej sfinansowanie i zorganizowanie pracy dużej międzywydziałowej grupy.
29. Koło Naukowe Pojazdów i Robotów Mobilnych (Politechnika Wrocławska) - LEM Thunder
Celem projektu było zbudowanie lekkiego motocykla elektrycznego o możliwościach jazdy w trudnym terenie. Co było podyktowane udziałem zespołu wraz z motocyklem na zawodach SmartMoto Challenge 2018 odbywających się w Barcelonie, których tematyką był rajd Dakar. Jak wiadomo jest to najtrudniejszy i najbardziej wymagający rajd długodystansowy na świecie. Z uwagi na te czynniki przed studentami naszego Koła Naukowego zostało postawione najtrudniejsze zadanie z możliwych. Projekt takiego motocykla wymaga wiedzy z zakresu zagadnień mechaniki, elektryki, elektroniki oraz kompozytów stosowanych na poszycie motocykla. Dodatkowym celem jest promowanie ekologicznego i ekonomicznego transportu. Warto zauważyć, że 100 km jazdy motocyklami serii LEM to koszt rzędu kilku złotych. Motocykl rozwiązuje odwieczny problem z ekologicznością oraz zanieczyszczeniem środowiska naturalnego. Elektryczny motocykl LEM Thunder to alternatywa dla wszystkich miłośników sportów off-roadowych.
30. Akademicki Związek Motorowy (Uniwersytet Zielonogórski) - Rower trójkołowy z napędem ręcznym, zwłaszcza dla osób z niedowładem kończyn dolnych
Celem projektu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza z niedowładem kończyn dolnych, amortyzowanego stabilnego uniwersalnego roweru o niskiej wadze i wysokim komforcie jazdy, służącego zarówno do codziennego poruszania się, jak i do uprawiania rekreacji na szosie i w terenie oraz łatwego w transporcie i przechowywaniu. Rower według projektu ułatwia jazdę zarówno po utwardzonej nawierzchni, jak i w terenie, dzięki zastosowaniu tylnego wielowahaczowego, amortyzowanego zawieszenia, jak i odpowiedniemu doborowi przekładni. Rama poprzez zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne, zapewnia dogodną pozycję rowerzysty w czasie jazdy, komfort jazdy, stabilność i wytrzymałość roweru, a także parametry jazdy. Rama charakteryzujące się możliwością łatwego rozłączania z przednim widelcem, co ułatwia transport i przechowywanie roweru. Siedzenie kierowcy może być ułożone pod optymalnym kątem, nie obciążającym kręgosłupa oraz dającym odpowiedni komfort jazdy w różnych warunkach jazdy. W razie potrzeby i zmiany stylu jazdy użytkownik będzie mógł zmienić kąt pochylenia oparcia.
31. Eko-Energia (Akademia Górniczo-Hutnicza) - AGH Solar Boat - zeroemisyjna łódź solarna
Głównym celem projektu jest budowa zeroemisyjnej łodzi wykorzystującej do napędu wyłącznie energię słoneczną i i rozwój technologii ekologicznego transportu wodnego (morskiego i śródlądowego). W projekcie zastosowana jest technologia hydroskrzydeł pozwalająca na wyniesienie kadłuba ponad powierzchnię wody, dzięki czemu zmniejszone są opory kadłuba i związane z tym użycie energii solarnej podczas płynięcia. Podsumowaniem efektów pracy realizowanej przez cały sezon są starty w międzynarodowych zawodach Solar&Energy Boat Challenge w Monako i regatach Solar Sport One odbywających się w Holandii w ramach World Solar Boat Championship czy zawody Solar Regatta w Rosji. Całość prac ma na celu zmianę trendów obecnych w transporcie wodnym w kierunku wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
32. Studenckie Koło Naukowe Technologii i Konstrukcji Biomedycznych „BioTiK” (Politechnika Białostocka) - Projekt wózka inwalidzkiego o zwiększonej funkcjonalności do gry w rugby
Projekt konstrukcji wózka inwalidzkiego do gry w rugby powstał w odpowiedzi na potrzebęzgłoszoną przez Fundację Inicjatyw na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Impuls”. Wózek powstał bezpośrednio we współpracy z osobami niepełnosprawnymi, borykającymi się z codziennymi problemami, wśród których można wymienić m.in. utrudnienia w aktywności sportoworekreacyjnej. Opracowana konstrukcja ma na celu nie tylko zwiększenie funkcjonalności obecnie stosowanych rozwiązań wózków inwalidzkich do gry w rugby, ale również na wskazanie istniejącego problemu, poprzez co może wpłynąć na jego zauważenie i podjęcie próby rozwiązania przez organizacje samorządowe. Wśród założeń projektowych znajdowało się: zastosowanie stalowych profili okrągłych w celu zmniejszenia gabarytów konstrukcji, jednocześnie zachowując jej odpowiednią masę; zastosowanie kul zamiast standardowych kółek podporowych – cecha innowacyjna; spełnienie wymagań stawianych przez International Wheelchair Rugby Federation w celu umożliwienia zastosowania zaprojektowanej konstrukcji w turniejach sportowych.
33. Koło Naukowe Robotyków sekcja SumoMasters (Politechnika Białostocka) - Budowa autonomicznych robotów w kategorii MegaSumo
Autonomiczne roboty sumo, które konkurują w kategorii MegaSumo to urządzenia, których waga nie może przekroczyć 3 kg, wymiary 200 mm szerokości i długości, wysokość natomiast jest dowolna. Roboty te walczą na okrągłej metalowej macie dohyo o średnicy ponad półtora metra – wygrywa ten, który wypchnie przeciwnika z kręgu. Projekt zakładał dwa cele: Pierwszy to zwiększenie wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania, budowy i programowania autonomicznych robotów mobilnych. Ważnym elementem był również dobór odpowiedniego materiału na ostrze robota, które uderzając jako pierwsze o przeciwnika zostaje narażone na zniszczenia. To właśnie ono służy do podbicia, a następnie wypchnięcia przeciwnika poza matę. Kolejnym rozwiązanym problemem był odpowiedni dobór napędu robota, tak aby dał radę pokonać siłę przyciągania magnesów do metalowej maty, a jednocześnie generowany moment nie powodował poślizgu kół. Równie ważnym problemem był dobór czujników („oczu robota”), za pomocą których namierzany był przeciwnik.
34. Koło Naukowe SimLE (Politechnika Gdańska) - „Płaszczka w kosmosie”
Głównym, technicznym, celem projektu było wysłanie balonu stratosferycznego na wysokość 30 km wraz z zamocowaną nań rzeźbą przedstawiającą płaszczkę oraz sprowadzenie z powrotem na Ziemię. Drugim celem, mniej widocznym, lecz nie mniej ważnym było zrealizowanie współpracy studentów Politechniki Gdańskiej ze studentami gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wspólne działanie studentów z tak skrajnych środowisk twórczych stanowiło spore wyzwanie, jednak realizowaliśmy wspólną misję stratosferyczną, zakończoną pełnym sukcesem. Należy także nadmienić, iż podczas wspomnianej misji oprócz „Płaszczki w kosmosie”, wysłaliśmy do stratosfery komórki ludzkie (współpraca ze studentami z Zielonej Góry), a także przeprowadziliśmy misję poboru bakterii na wysokości 30 km.
35. Studenckie Koło Miłośników Motoryzacji (Politechnika Łódzka) - Iron Warriors – budowa superoszczędnego bolidu Eco
Celem projektu jest zbudowanie oszczędnego pojazdu, który będzie w stanie przejechać jak najdłuższy dystans na jednym litrze paliwa podczas międzynarodowych zawodów „na kropelkę”. Nasz projekt to nie tylko udział w zawodach. Od pewnego czasu prowadzimy badania, piszemy artykuły oraz publikacje na ten temat oraz bierzemy udział w międzynarodowych konferencjach naukowych.
36. Studenckie Koło Naukowe ORTHOS (Politechnika Białostocka) - BiegoRower SYZYF
Celem projektu było wykonanie urządzenia mechanicznno-elektrycznego –biegoroweru. Biegorower jest urządzeniem łączącym w sobie cechy zarówno roweru miejskiego, jak i bieżni. Urządzenie to przeznaczone jest dla osób lubiących aktywny tryb życia, miłośników biegania i jazdy rowerem. Pozwala on na szybsze przemieszczanie się i dotarcie do celu niż zwykły chód czy bieg. Urządzenie powstawało w następujących etapach: przygotowanie założeń głównych, po określeniu, których powstała tablica morfologiczna wskazująca najbardziej optymalne rozwiązania; projekt modelu (wykonanie modelu 3D, dokumentacji technicznej); przeprowadzenie symulacji, sprawdzających poprawność założeń i ewentualne poprawki; wykonanie projektu. Projekt był realizowany we współpracy z Zespołem Szkół Technicznych w Białymstoku oraz z Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr.
37. PRz Racing Team (Politechnika Rzeszowska) - Zrewolucjonizowanie projektu inżynierskiego jakim jest bolid wyścigowy klasy Formuła Student wykonanego przez studentów Politechniki Rzeszowskiej
Celem projektu była budowa bolidu klasy Formula Student na interdyscyplinarny konkurs inżynierów, w którym to studenci z całego świata rywalizują w różnych edycjach rozgrywek. Zawody Formula Student działają pod patronatem Institution of Mechanical Engineers (IMechE) w Wielkiej Brytanii oraz Society of Automotive Engineers (SAE) w Stanach Zjednoczonych. Zadaniem studentów jest zaprojektowanie, dogłębna analiza i budowa bolidu wyścigowego z otwartym kokpitem według założeń i ograniczeń regulaminu SAE Formula Student. Studenci powinni wykazywać się innowacyjnym podejściem oraz zaciekawić poziomem technologicznym sędziów oceniających projekt. Poza ideą konstrukcyjną studenci konkurując z innymi zespołami na torze wyścigowym zdobywają punkty za kolejne konkurencje co ma wpływ na klasyfikację generalną, a tym samym daje możliwość zdobycia podium spośród wszystkich uczestników.
38. Studenckie Koło Naukowe PolSl Racing (Politechnika Śląska) - Budowa motocykla elektrycznego PolSl eRacing „Elektra”
Projekt zakładał budowę motocykla elektrycznego w celu udziału nim w zawodach Wrocław SmartMoto Challenge. Motocykl elektryczny skonstruował specjalnie powołany do tego podzespół SKN PolSl Racing, PolSl eRacing. Budowa motocykla elektrycznego „Elektra” jest pierwszym krokiem SKN PolSl Racing w kierunku budowy pojazdów elektrycznych. Projekt wpisuje się w szeroko rozumianą elektromobilność, pozwalając studentom na zagłębienie się w tą tematykę w praktyce. Pierwszym etapem realizacji projektu była wycena motocykla i pozyskanie finansowania. Kolejny krok to finalizacja części projektowej. Było to szerokie zagadnienie, ponieważ konstruktorzy musieli pomyśleć o wszystkim od konstrukcji ramy, przez układ zawieszenia, po projekt instalacji elektrycznej. Po zakończeniu projektowania nadszedł czas na wytwarzanie. W międzyczasie testowane oraz konfigurowane były komponenty elektryczne motocykla, tj. silnik elektryczny wraz ze sterownikiem. Kluczowe było jednak pospawanie ramy oraz złożenie zawieszenie. PolSl eRacing „Elektra” jest crossowym motocyklem elektrycznym z możliwością konwersji na supermoto. Moc silnika wynosi 8 kW a w pełni naładowana bateria pozwala na 1,5 godziny jazdy terenowej. Motocykl rozpędza się do 100 km/h w około 5 s, a jego prędkość maksymalna została ustalona na 110 km/h.
39. PWr Aerospace (Politechnika Wrocławska) - App4HAB
Koncepcja projektu zakłada umożliwienie realizacji lotów balonowych dla osób bez wystarczających umiejętności technicznych do samodzielnego skonstruowania niezbędnej do śledzenia lotu elektroniki, postanowiliśmy jednak umożliwić rozszerzenie możliwości systemu. Wymusiło to zastosowanie modułowej architektury systemu, w której każdy jej element może działać niezależnie od siebie. Loty balonów stratosferycznych (HAB–High Altitude Balloon, balon stratosferyczny) zyskują na popularności wśród szkół oraz pasjonatów, rozwijając praktyczną wiedzęz zakresu fizyki, meteorologii, elektroniki czy telekomunikacji. Wynoszenie własnych koncepcji na wysokość 30km w asyście kamer dostarcza niezapomnianych emocji, a zdjęcia z granicy kosmosu wprawiają w zachwyt. Można również skorzystać z App4HAB –aplikacji na telefony z systemem Android zamieniającą zwykły telefon w komputer pokładowy balonu stratosferycznego. Czujniki w telefonie śledzą lot oraz zbierają informacje o telefonie w warunkach stratosfery, połączenie internetowe transmituje te dane na ziemię, a dodatkowe złącza w telefonie pozwalają rozszerzać możliwości systemu.
40. Koło Naukowe Robotyków “KoNaR” (Politechnika Wrocławska) - Robotyczna Szachownica
Projekt składa się ze zautomatyzowanej i sterowanej głosowo konstrukcji umożliwiającej bezdotykowe rozgrywanie partii szachowej zarówno z żywym przeciwnikiem, jak i sztuczną inteligencją, a także odtwarzanie zapisanych lub rozgrywanych korespondencyjnie rozgrywek. Konstrukcja składa się z dwuosiowego manipulatora kartezjańskiego oraz efektora w postaci serwomechanizmu pozwalającego regulować położenie magnesu. Sterowaniem manipulatorem oraz komunikacją zajmuje się główna płytka sterująca oparta na mikrokontrolerze STM32F103RET6. Płytka została wyposażona w interfejs USB oraz dwa moduły Bluetooth, pozwalające na komunikację z wieloma urządzeniami jednocześnie. Procesor przelicza odebrane ruchy na posuwy w osiach, a następnie steruje odpowiednio sterownikami silników, zapewniając płynny ruch. Szachownicę można kontrolować na dwa sposoby. Za pomocą interfejsu graficznego oraz głosowo. Projekt może zostać zaadaptowany pod inne gry planszowe, takie jak warcaby, chińczyk czy młynek.
41. Silesian Greenpower (Politechnika Śląska) - Budowa elektrycznego bolidu
Edycja 2018 to przede wszystkim systemu pomiarowego pozwalającego monitorować parametry bolidu w czasie wyścigu. Ponadto prowadzimy badania aerodynamiczne z wykorzystaniem wytwornicy dymu umożliwiającej zobaczenie strug powietrza oraz zweryfikowanie symulacji komputerowych. Skonstruowaliśmy profesjonalne hamownie, na których można testować zarówno nasze bolidy, jak i same silniki wraz z chłodzeniem i przełożeniem napędu. Oprócz tego prowadzimy badania nad wytrzymałością laminatów, które posłużą do wykonania nowego, lżejszego poszycia. Podobnie jak w poprzednich edycjach pracujemy w zaawansowanych programach wspomagających obliczenia inżynierskie, dzięki czemu badamy aerodynamikę przyszłego poszycia bolidu, którą możemy zweryfikować w naszym tunelu aerodynamicznym, dzięki wydrukom 3D w odpowiedniej skali. System pomiarowy został oparty na aplikacji na system Android (podgląd bieżących parametrów w czasie wyścigu) oraz aplikację na system Windows (analiza danych zebranych podczas wyścigów).
42. SKN Odnawialnych Źródeł Energii "BioEnergia" (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) - Green Power from Flower
Idea projektu polegała na umożliwieniu ładowania drobnych urządzeń elektronicznych małej mocy energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych. Realizacja projektu polegała na zaprojektowaniu i wykonaniu konstrukcji przypominającej kwiat, w której rolę płatków pełnić będą małe panele fotowoltaiczne z zamontowaną centralnie (opcjonalnie) małą turbiną wiatrową o osi pionowej. Konstrukcja projektu może być zamontowana w miejscach publicznych o dobrym nasłonecznieniu, takich jak: place zabaw, skwerki, przystanki komunikacji miejskiej czy innych ciekawych lokalizacjach, w tym przy basenach, stawach kąpielowych, plażach nadmorskich itp. Zrealizowany projekt nie tylko wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym, ale przyczynia się także do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, a przede wszystkim dwutlenku węgla w ilości około 0,8 kgCO2/kWh(w odniesieniu do energii elektrycznej wytwarzanej w wyniku spalania węgla kamiennego). Produkowana energia elektryczna jest za pośrednictwem regulatora ładowania przekazywana do baterii akumulatorów celem jej zmagazynowania. Po podłączeniu odbiornika energii przewodem USB do łodygi (słupa) energia elektryczna jest pobierana z akumulatorów i przekazywana do urządzenia.
43. Koło Naukowe Studentów Techniki Uzbrojenia (Wojskowa Akademia Techniczna) - Projekt koncepcyjny karabinu przeciwsprzętowego kalibru 12,7 mm
Celem projektu było opracowanie koncepcji nowoczesnego, samopowtarzalnego karabinu przeciwsprzętowego, mogącego konkurować z istniejącymi na świecie konstrukcjami tego typu. Karabin przeciwsprzętowy jest to broń o kalibrze zwykle 12,7 mm, służąca do niszczenia niewybuchów niewypałów i celów lekko- i nieopancerzonych przy stosunkowo niskim koncie. Projektowana broń cechuje się nieruchomą podczas strzału, składaną dźwignią napinacza umieszczona po obu stronach broni oraz obustronną dźwignią bezpiecznika nastawczego.
44. Koło Naukowe Zmęczenia Konstrukcji i Komputerowego Wspomagania Projektowania (Wojskowa Akademia Techniczna) - Wielozadaniowy system szybkiego rozpoznania
System składa się z jeżdżącego robota rozpoznawczego, jednostki pływającej oraz drona. Wszystkie trzy obiekty mogą posiadać system wizji oraz modyfikowalne czujniki w zależności od zapotrzebowania. Głównym celem systemu jest wsparcie wojska podczas misji. Pozwala on na rozpoznawanie środowiska oddalonego o ponad 1500m, a więc zwiększenie bezpieczeństwa żołnierzy. Wszystkie z obiektów systemu wsparcia zostały wykonane przy pomocy druku 3D w technologii SLS. Początkową fazą projektu było stworzenie jednoosiowego robota, który dzięki swoim kompaktowym wymiarom będzie miał możliwość dotarcia do większości miejsc. Robot posiada system wizji, z którego obraz kierowany jest do komputera, a docelowo na ekran zespolony z pilotem sterującym. Zależnie od potrzeb możliwe jest wyposażanie robota w różne czujniki (georadar, czujnik zanieczyszczeń powietrza). Napęd realizowany jest poprzez zasilane z baterii LiPo silniki bezszczotkowe o maksymalnej prędkości obrotowej ok 15 000 obr/min oraz przekładnie cykloidalne o przełożeniu 64:1 zaprojektowane na potrzeby robota. Dodatkowym atutem są koła które dzięki konstrukcji amortyzują upadek z niewielkiej wysokości.
45. Koło Naukowe Chemików WAT (Wojskowa Akademia Techniczna) - Zaprojektowanie i wykonanie uniwersalnego systemu sygnalizacji pirotechnicznej
Celem projektu było stworzenie wyrobu pirotechnicznego umożliwiającego sygnalizację wizualną pozycji użytkownika zarówno w dzień jak i w nocy. Budowa wyrobu zakładała umożliwienie wyboru typu sygnalizacji spośród trzech możliwych kombinacji: w dzień dym (barwny), w nocy kolorowy ogień lub połączenie dwóch powyższych efektów. Ponadto w trakcie prac dodano element zawierający mieszaninę oświetlającą zdolną do generowania bardzo jasnego światła przez czas około 20 sekund. Zaprojektowany wyrób stanowi alternatywę dla obecnie stosowanych oddzielnych systemów sygnalizacji dziennej i nocnej. Umożliwia on wyposażenie np. służb ratowniczych lub wprowadzenie na wyposażenie jednostek wodnych w system sygnalizacyjny dostosowany do działania w każdych warunkach dobowych i atmosferycznych.
46. Koło Naukowe Pojazdów Niekonwencjonalnych OFF-ROAD (Politechnika Wrocławska) - Projekt Scorpio
Głównym założeniem naszego projektu było uczestnicwo w prestiżowych zawodach z serii Rover Challange. Obecne zasady wyżej wymienionych konkursów powodują, że obecne konstrukcje zaczynają być ukierunkowane w stronę zdalnych platform badawczych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizatorów konkursów, stale doskonalimy naszego robota pod kątem autonomii i zdolności badawczych. Projekt Scorpio jest odpowiedzią na obecnie panujące trendy na automatyzację wielu czynności, aktualnie wykonywanych przez człowieka. Nasza platforma badawcza jest zdolna do eksploracji miejsc trudnych, niebezpiecznych jak: kopalnie, tereny skażone czy też zagrożone wybuchem, jak na przykład aktywne wulkany, strefy działań wojskowych.
47. Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych (Politechnika Krakowska) - „Miechów MoviGo”
Głównym celem projektu było stworzenie studium transportowe dla miasta i gminy Miechów. Projekt realizowany był na styku dwóch dziedzin: inżynierii transportu i planowania przestrzennego. O wyborze Miechowa na projekt kołowy zdecydowało kilka aspektów. Założeniem projektu było m.in. udowodnienie, że miasto ma potencjał, a wprowadzenie kilku nowych koncepcji może polepszyć warunki życia. W przedsięwzięciu brało udział 45 członków koła. Oprócz przeprowadzenia badań w celu zidentyfikowania stanu obecnego miasta, dla lepszego zobrazowania aktualnej sytuacji wykonano model symulacyjny w programie PTV Visum. Dzięki udziałowi w projekcie powstało kilka referatów naukowych, które studenci zaprezentowali podczas II Trójmiejskiego Ogólnopolskiego Seminarium Transportowego, które odbyło się na Politechnice Gdańskiej oraz na II Ogólnopolskiej Sesji Studenckiej Kół Naukowych w Szczecinie.
Submit
This form was created inside of Forum Uczelni Technicznych. - Terms of Service