Српски језик и књижевност - тест 1
Тест 1 за припрему пријемног испита из предмета "Српски језик и књижевност"
1. Које дело припада књижевности старог века: *
1 point
2. ''Мирослављево јеванђеље'' писано је: *
1 point
3. Како се зове гласовна појава смењивања (алтернације) задњонепчаних сугласника К, Г и Х предњонепчаним сугласницима Ч, Ж и Ш? *
1 point
4. Заједничка особина гласова Ф и Ц су: *
1 point
5. Значења речи БУСИЈА и ЗАСЕДА илуструју: *
1 point
6. „Ти поведи хиљаду сватова ОД ХИЉАДЕ више НИ ЈЕДНОГА ОД ХИЉАДЕ мање НИ ЈЕДНОГА“. Стилска фигура означена великим словима зове се: *
1 point
7. „НА КОМ СЕ МОСТУ И КАД МОГУ СРЕСТИ, СВЕМОЋ И НЕМОЋ, ПРОЛАЗНО И ВЕЧНО?“ Означена стилска фигура зове се: *
1 point
8. Дело ''Дервиш и смрт'' Меше Селимовића је: *
1 point
9. „Истина је само што душа проснева; Пољубац је сусрет највећи на свету.“ Врста стиха употребљена у цитираном одломку зове се: *
1 point
10. Епоха у књижевности која доминира у 15. и 16. веку, карактеристична по процвату уметности, интересовању за античку културу и идеалу универзалног човека, зове се: *
1 point
11. ''Рјечник из књижевних старина српских'' саставио је: *
1 point
12. У речи ПРОМИШЉЕН извршене су две гласовне промене: *
1 point
13. У савременом српском језику реч СРЕЗ је: *
1 point
14. Први словенски књижевни језик зове се: *
1 point
15. Вук Караџић је заслужан што је у основу српског стандардног језика ушао један од дијалеката: *
1 point
16. Реч НИШ је акцентована: *
1 point
17. „ДОДАЈМО да су многи варвари, упадајући у Рим, били већ хришћани, док Рим још БЕШЕ пагански“. Истакнути глаголски облици у реченици су: *
1 point
18. „У непрекидном сељакању, још за живота очевог, мучећи се са својим обесним братом, Аранђелу Исаковичу чинио се живот његове породице и родбине, па и тог осталог света што се беше са њима доселио из Сербие, и селио опет натраг у Сербиу, као право лудило“.Из ког дела је наведени одломак: *
1 point
19. Ко је аутор дела ''Ујка Вања''? *
1 point
20. Препознајте књижевни лик чије су речи цитиране: ''Душо Јуцо, ти имаш грчко памет у глава, ти ниси од сербско род''. *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service