Upitnik o VR tehnologijama
Pred Vama je upitnik izrađen za potrebe istraživanja o VR tehnologijama. Svi odgovori su anonimni i biće upotrebljeni isključivo u istraživačke svrhe.
Molimo Vas da iskreno odgovorite na postavljena pitanja. U ovom upitniku nema tačnih i netačnih odgovora.
Za popunjavanje upitnika je potrebno oko 5 minuta. Na pitanja ćete odgovarati izborom samo jednog od ponuđenih odgovora, negde će stajati napomena da možete zaokružiti više odgovora, a negde će biti naznačeno prazno polje gde možete upisati svoj odgovor.
Pol
Koliko imate godina? *
Your answer
Da li ste čuli za VR (virtuelna realnost) tehnologije? *
Virtuelna realnost
VR predstavlja skup tehnologija koje podrazumevaju niz specijalnih elektronskih uređaja (naočare, šlemovi, rukavice sa senzorima) u kome osoba može iskusiti različita vizuelna, dodirna, zvučna I druga čulna iskustva. Ova simulisana situacija može ličiti na realnost ili odstupati od nje, u zavisnosti od toga za sta se VR koristi. U oba slucaja, VR okruženje formira "opipljivo" iskustvo za korisnika u kome može da iskusi virtuelno okruženje na realan način.
Da li ste čuli za VR Psihoterapiju? *
VR u psihoterapiji
Virtuelna realnost je validirana u psihološkim istraživanjima koji se vode već 20 godina i dokazano je da unapređuje tradicionalnu terapiju na više načina.

Cilj primene VR tehnologije u psihoterapiji je pružanje klijentima dodatne, opipljive podrške u kretanju ka željenoj promeni kroz postepeno, kontrolisano izlaganje koje angažuje više čula, bilo da je reč o strahu od visine, zatvorenog ili otvorenog prostora, životinja, letenja, mraka, igala, javnog nastupa, poremećaja ishrane, opšte anksioznosti, post-traumatskog poremećaja i drugih tegoba.

Na skali od 1 do 5 koliko mislite da VR psihoterapija može da pomogne u prevazilaženju poteškoća? *
Nisam siguran/na da može da pomogne
Siguran/na sam da može da pomogne
Da li mislite da VR psihoterapija može da unapredi klasičnu psihoterapiju? *
Da li imate neki od navedenih problema? *
Na skali od 1 do 5 obeležite koliko je strah izražen kod Vas.
Vrlo malo
Veoma
Da li ste do sada probali da rešite ovaj problem u saradnji sa stručnim licem?
Da li bi ste za taj problem želeli da probate VR psihoterapiju? *
Ukoliko biste želeli da uđete u uži izbor kandidata za besplatnu seansu, molimo vas da ostavite svoj e-mail ili broj telefona.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service