Qüestionari d'Avaluació Docent / Cuestionario de Evaluación Docente
Envia els teus comentaris sobre el curs que acabes de fer / Envía tus comentarios sobre el curso que acabas de hacer.
Email address *
Rallye natura: el secret de Vivers / Rallye natura: el secreto de Viveros
Dades identificatives / Datos identificativos
Docent responsable / Docente responsable *
Your answer
Data de realització / Fecha de realización *
MM
/
DD
/
YYYY
Nom del centre educatiu / Nombre del Centro Educativo *
Your answer
Nivell / Nivel *
Grup / Grupo
Nre. Alumnat participant Xiques / Nº Alumnado participante Chicas
Your answer
Nre. Alumnat participant Xics / Nº Alumnado participante Chicos
Your answer
TOTAL. Alumnat participant / Nº Alumnado participante *
Your answer
Nom de la persona que desenvolupa el programa educatiu / Persona que desarrolla el programa educativo *
Your answer
Valoració / Valoración
Valoreu els següents aspectes del programa en una escala de puntuació de l'1 al 5.
1= Nul; 2 = Deficient; 3= Normal; 4= Bona; 5= Excel·lent

Valore los siguientes aspectos del programa en una escala de puntuación del 1 al 5.
1 = Nulo, 2 = Deficiente, 3 = Normal, 4 = Bueno, 5 = Excelente.

El grau de satisfacció general del programa és / El grado de satisfacción general del programa es
Nul / Nulo
Excel·lent / Excelente
La duració del programa segons els seus objectius i continguts ha sigut / La duración del programa según los objetivos y contenidos del mismo ha sido
Nul /Nulo
Excel·lent / Excelente
El/la educador/a que ho ha impartit ha mantingut l'atenció de l'alumnat de forma / El/la educador/a que lo imparte ha mantenido la atención del alumnado de forma
Nul / Nulo
Excel·lent / Excelente
Ha utilitzat una metodologia / Ha utilizado una metodología
Nul / Nulo
Excel·lent / Excelente
Ha demostrat en la seua actuació un nivell de coneixements i experiència / Ha demostrado en su actuación un nivel de conocimientos y experiencia
Nul / Nulo
Excel·lent / Excelente
La forma d'impartir el programa ha facilitat l'aprenentatge de l'alumnat / La forma de impartir el programa ha facilitado el aprendizaje del alumnado
Nul / Nulo
Excel·lent / Excelente
El nivell d'organització del programa (informació, compliment de dates i horaris, etc.) ha sigut / El nivel de organización del programa (información, cumplimiento de fechas y horarios, etc.) ha sido
Nul / Nulo
Ecel·lent / Excelente
Importància de la continuïtat d'aquest programa per a futures edicions / Importancia de la continuidad de este programa para futuras ediciones
Nul / Nulo
Excel·lent / Excelente
Si desitgeu realitzar qualsevol suggeriment, observació o incidència, per favor, utilitzeu l'espai reservat a continuació / Si desea realizar cualquier sugerencia, observación o incidencia, por favor, utilice el espacio reservado a continuación
A la sessió de hui / A la sesión de hoy:
Your answer
Al programa en general / Al programa en general:
Your answer
Al material didàctic (només en el cas d'haver sigut sol·licitat) / Al material didáctico (solo en el caso de haber sido solicitado):
Your answer
Al personal que ho ha impartit / Al personal que lo imparte:
Your answer
A la gestió organitzadora-planificadora del programa / A la gestión organizadora-planificadora del programa
Your answer
Ompliu només si s'ha fet el programa en anys anteriors / Cumplimentar sólo si se ha hecho el programa años anteriores
El programa ha millorat / El Programa ha mejorado
Motiu / Motivo
Your answer
El programa ha empitjorat / En que ha mejorado/empeorado
Motiu / Motivo
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service