Charity Fundraising Log
Mae'r holl waith codi arian elusennol fel undeb yn cael eu wneud drwy RAG (raising and giving), ac felly yn cyfri tuag at ein cyfanswm RAG blynyddol, dim ots pa elusen yr ydych yn dewis codi arian tuag at. Mae'n bwysig bod pob digwyddiad elusennol yn cael eu cyfri a cofnodi yn ein cyfanswm RAG i ni allu cymharu ein gweithgareddau gyda undebau tebyg.

All of our charitable fundraising as a union is done through our RAG group (raising and giving), and therefore counts towards our annual RAG total, no matter what cause or charity you decide to fundraise for. It is important that all charitable fundraising is logged and accounted for in our RAG total so that we can compare our activities to those of similarly sized unions.

Pwy gododd yr arian? / Who raised the money? *
Os ydych yn gymdeithas, Clwb neu prosiect gwirfoddoli, nodwch pa un. Os ydych yn unigolyn, rhowch eich enw os gwelwch yn dda. / If you're a society, Club or volunteering project please state which one. If you are an individual please put your name.
Your answer
Arian elusennol codwyd i / Charity money raised for *
Dyddiad codwyd yr arian / Date money raised *
Os oedd yn ddigwyddiad dros gyfnod o sawl diwrnod, nodwch y dyddiad olaf. If it was part of a multiple day event, then please state the final day.
MM
/
DD
/
YYYY
Cyfanswm a godwyd / Amount raised *
Your answer
Hoffech chi gael eich hysbysu am ein cynnydd ar ddiwedd y flwyddyn? / Would you like to be notified of our RAG progress at year end? *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service