Inscripció a la trobada

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Drets

  Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i que el dret a l’autodeterminació informativa també està reconegut en el text constitucional en l’art. 18.4 i regulat per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, es fa necessari que, el representat o tutor legal dels joves vetlli per que s’hagi obtingut el consentiment dels pares, mares o tutors legals a través de l'escola. Kabua entén que els centres educatius, esplais, o centres educatius compten amb aquest consentiment degudament signat per part dels pares i per tant, declinem qualsevol responsabilitat.

  Contacte

  Per a qualsevol dubte o aclariment, dirigiu-vos a l'organització de la trobada: Grup de Recerca en Diversitat i Inclusió en Societats Complexes (ERDISC), del Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona. Campus de la UAB, Departament de Pedagogia Aplicada, Edifici G6/257, Cerdanyola del Vallès 08193, Barcelona. Tel: 93 581 4074. Correu electrònic: pr.kabua@uab.cat També us podeu adreçar a: Josep Guardiola. Tel: 626 52 24 63 Correu electrònic: jguardio@gmail.com Mercy Chipantasi Tel: 674 53 03 98 Correu electrònic: mercy.cq@gmail.com