แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ขอมีบัตรประจำตัว/ขอรับเหรียญของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน และเหรียญราชการชายแดน
คำชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน
2. แบบสอบถามมีทั้งหมด 5 ส่วน ดังนี้
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
   ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ
           ส่วนที่ 3 ความไม่พึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ
   ส่วนที่ 4 การปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้
           ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy