Formularz zgłoszeniowy: Tutoring prawny

Fundacja Stańczyka zaprasza na tutoring prawny w ramach projektu "NGO 2.0 i PRAWO".

Tutoring prawny to, rodzaj opieki prawnej nad Twoją organizacją, która daje możliwość nie tylko rozwiązywania bieżących problemów organizacji, lecz również uzyskania przez jej członków umiejętności prawnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania NGO. Nacisk położony jest tu przede wszystkim na wymiar edukacyjny i służy usamodzielnianiu się organizacji.

Podczas rekrutacji brane pod uwagę będą:
DANE FORMALNIE - najważniejszym kryterium będzie data rejestracji organizacji - po 1 stycznia 2011;
DANE MERYTORYCZNIE - aktywność w realizacji działań, czyli m.in. przychody organizacji, opis działalności, plany na przyszłość, motywacja zgłoszenia.

W przypadku organizacji o podobnym stażu i poziomie rozwinięcia aktywności, brana będzie również pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Według wpisanych kryteriów doradcy prawni Fundacji Stańczyka z koordynatorką projektu NGO 2.0 i PRAWO dokonają wyboru organizacji zakwalifikowanych do tutoringu prawnego.
Liczba miejsc: 5 organizacji.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
15 czerwca - 2 lipca 2012

Wyniki rekrutacji prześlemy 9 lipca 2012, na adres mailowy osoby wskazanej w formularzu jako kontakt (prosimy o jego poprawne wypełnienie). Fundacja skontaktuje się tylko z kandydatami, którzy zostaną zakwalifikowani do tutoringu.

  DANE FORMALNE

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  DANE MERYTORYCZNE

  Przychody organizacji, opis działalności, plany na przyszłość. Odpowiedzi z tej sekcji będą brane pod uwagę przy ocenie zgłoszenia i kwalifikacji do tutoringu.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  DANE KONTAKTOWE

  Niezbędne do kontaktu z organizacją, w przypadku, kiedy zostanie ona zakwalifikowana dalej. Proszę wypełnić je poprawnie.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  DANE DLA FUNDACJI

  Prosimy o wypełnienie tej sekcji, aby w przyszłości Fundacja mogła jeszcze lepiej docierać ze swoimi projektami do organizacji pozarządowych.
  This is a required question