Актуализиране на съществуваща учебна програма в пети курс

Отнася се до специализираните курсове към катедрите, и следните избираеми курсове: Практикуване на Професията Архитект, Съвременни Архитектурни Явления и Съвременни изображения, архитектурни медии и модели

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013
Инвестира във вашето бъдеще!

Бенефициент (водеща организация ) Архитектурен факултет към УАСГ
Име на договор: Актуализиране на съществуваща учебна програма по архитектура и създаване на нова магистърска програма по архитектура на английски език № на договор: BG051PO001 3.1.07.0010

  Анкетна карта

  Анкетата е предназначена за студенти от пети курс, специалност Архитектура в УАСГ.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question