แบบรายงานข้อมูลจำนวนผู้สมัครรายวัน การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 สพม.19

ขอความร่วมมือโรงเรียนสังกัด สพม.19 ทุกแห่ง รายงานข้อมูลการรับนักเรียน ทุกวัน ระหว่างวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2558 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.19 042-811464 ต่อ 18,ผู้ประสานงาน นางธิดาพร ศรีสุพัฒน์ 095-670-7933
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question