Ερωτηματολόγιο Συμμόρφωσης με τον GDPR
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία *
Your answer
ΑΦΜ *
Your answer
Email
Your answer
Οργανόγραμμα Επιχείρησης
Αριθμός Τμημάτων (πόσα και ποια)
Your answer
Αριθμός Αποθηκών
Your answer
Αριθμός Παραρτημάτων (πόσα και ποια)
Your answer
Αριθμός Θυγατρικών
Your answer
Αριθμός Υποκαταστημάτων
Your answer
Προσωπικά Δεδομένα
Επεξεργάζεται η επιχείρηση απλά δεδομένα? (ενδεικτικά: ονόματα, τηλέφωνα, στοιχεία ταυτότητα, ΑΦΜ, e-mail, τραπεζικό λογαριασμό κλπ ). Εαν ναι αναφέρατε ενδεικτικά.
Your answer
Επεξεργάζεται η επιχείρηση ευαίσθητα δεδομένα (συνηθέστερα: δεδομένα υγείας, ποινικό μητρώο ή και πολιτικές πεποιθήσεις ή θρησκευτικές πεποιθήσεις.) Εαν ναι αναφέρατε ενδεικτικά.
Your answer
Πελατολόγιο (Αριθμός)
Ενεργό
Your answer
Ανενεργό
Your answer
Υποψήφιο - Δυνητικό
Your answer
Προσωπικό (Αριθμός)
Πλήρους απασχόλησης
Your answer
Μερικής απασχόλησης
Your answer
Εποχιακής απασχόλησης
Your answer
Παροχής υπηρεσιών
Your answer
Ιατρός εργασίας
Your answer
Τεχνικός ασφαλείας
Your answer
Άλλο
Your answer
Εμπορικοί Συνεργάτες (ΝΑΙ Η ΟΧΙ)
Μεταπωλητές
Your answer
Αντιπρόσωποι
Your answer
Προμηθευτές
Your answer
Πράκτορες
Your answer
Πωλητές
Your answer
Κατηγορίες υπεργολάβων
Υπάρχουν υπεργολάβοι? Πόσοι?
Your answer
Κατηγορίες συνεργατών για παροχή υπηρεσιών προς την επιχείρηση με πρόσβαση σε δεδομένα επιχείρησης. (ΝΑΙ Η ΟΧΙ)
Εξωτερικό λογιστήριο
Your answer
Εταιρία πληροφορικής
Your answer
Δικηγόρος
Your answer
Εταιρία Φύλαξης
Your answer
Άλλο?
Your answer
Παροχές σε προσωπικό (ΝΑΙ Η ΟΧΙ)
Εταιρικό αυτοκίνητο
Your answer
Πιστωτική κάρτα
Your answer
Κινητό τηλέφωνο
Your answer
Παιδικοί σταθμοί
Your answer
Διατακτικές
Your answer
Ιδιωτική Ασφάλιση
Your answer
Λοιπές παροχές ανά είδος
Your answer
Εταιρικές Πολιτικές
Υπάρχουν καταγεγραμμένες διαδικασίες σχετικά με την λειτουργία της εταιρείας (business processes)?
Your answer
Υπάρχουν καταγεγραμμένες πολιτικές για την Ασφάλεια/διαχείριση πληροφοριών?
Your answer
Υπάρχουν καταγεγραμμένες πολιτικές για την προστασία απορρήτου, προσωπ. Δεδομένων πληροφοριακών συστημάτων από τους εργαζόμενους ?
Your answer
Εφαρμόζει η επιχείρηση κάποιο πρότυπο ISO? Ποιο/α ?
Your answer
Πληροφοριακά συστήματα / άλλα συστήματα
Αριθμός Χρηστών Η/Υ
Your answer
Υπάρχει κεντρική διαχείριση (domain) χρηστών και υπ. Συστημάτων ?
Your answer
Πόσες/ποιες εφαρμογές έχει η εταιρεία (ERP, CRM, SFA, WMD κλπ) ?
Your answer
Αριθμός εξοπλισμού (Η/Υ, server, laptops, tablets)
Your answer
Ύπαρξη NAS ?
Your answer
Ύπαρξη λύσης backup ?
Your answer
Ύπαρξη VPN ?
Your answer
Αριθμός πολυμηχανημάτων και εκτυπωτών
Your answer
Cloud υποδομές ? Αν χρησιμοποιούνται, ποια χρήση ?
Your answer
Αριθμός λογαριασμών email
Your answer
Λογισμικό διαχείρισης email
Your answer
Ύπαρξη AV, antimalware ?
Your answer
Ωρομέτρηση με καταγραφή?
Your answer
Κάμερες με / δίχως καταγραφή (με άδεια ?)αναφέρετε αν υπάρχει καταγραφή εικόνας ή ήχου
Your answer
Οχήματα με GPS
Your answer
Συναγερμός / σύνδεση με επιχείρηση φύλαξης ?
Your answer
Ιστότοπος B2C ? Διεύθυνση:
Your answer
Ιστότοπος Β2Β ? Διεύθυνση:
Your answer
Υπάρχει απομακρυσμένη πρόσβαση στην εταιρία?
Your answer
Διαχείριση εντύπων. Τηρούνται έντυπα με προσωπικές πληροφορίες στην επιχείρηση σας;
Η εταιρεία προβαίνει σε απευθείας εμπορική προώθηση των υπηρεσιών της (π.χ. κλήσεις, ηλεκτρονικά μηνύματα, καταχωρήσεις στο internet, κλπ.)?
Your answer
Η εταιρεία αναθέτει την εμπορική προώθηση των υπηρεσιών της (π.χ. κλήσεις, ηλεκτρονικά μηνύματα, καταχωρήσεις στο internet, κλπ.) σε εξωτερικό συνεργάτη?
Your answer
Εάν ναι, οι ενέργειες αυτές αφορούν υπάρχοντες πελάτες (για νέες/πρόσθετες υπηρεσίες) ή και τρίτους?
Your answer
Πρόσθετες Παρατηρήσεις
Your answer
Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την ιδιωτική σας ζωή και θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο για την σύνταξη οικονομικής προσφοράς για τη συμμόρφωση με τον GDPR προς την εταιρία σας. Οι πληροφορίες που μας δίνετε διέπονται από απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα. Δε θα χρησιμοποιήσουμε ούτε θα αποκαλύψουμε τις πληροφορίες προς τρίτους. Κάθε πληροφορία θα διαγραφεί ή θα καταστραφεί αμέσως σε περίπτωση μη αποδοχής της προσφοράς που θα σας στείλουμε. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service