Ερωτηματολόγιο Συμμόρφωσης με τον GDPR
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία *
ΑΦΜ *
Email
Οργανόγραμμα Επιχείρησης
Αριθμός Τμημάτων (πόσα και ποια)
Αριθμός Αποθηκών
Αριθμός Παραρτημάτων (πόσα και ποια)
Αριθμός Θυγατρικών
Αριθμός Υποκαταστημάτων
Προσωπικά Δεδομένα
Επεξεργάζεται η επιχείρηση απλά δεδομένα? (ενδεικτικά: ονόματα, τηλέφωνα, στοιχεία ταυτότητα, ΑΦΜ, e-mail, τραπεζικό λογαριασμό κλπ ). Εαν ναι αναφέρατε ενδεικτικά.
Επεξεργάζεται η επιχείρηση ευαίσθητα δεδομένα (συνηθέστερα: δεδομένα υγείας, ποινικό μητρώο ή και πολιτικές πεποιθήσεις ή θρησκευτικές πεποιθήσεις.) Εαν ναι αναφέρατε ενδεικτικά.
Πελατολόγιο (Αριθμός)
Ενεργό
Ανενεργό
Υποψήφιο - Δυνητικό
Προσωπικό (Αριθμός)
Πλήρους απασχόλησης
Μερικής απασχόλησης
Εποχιακής απασχόλησης
Παροχής υπηρεσιών
Ιατρός εργασίας
Τεχνικός ασφαλείας
Άλλο
Εμπορικοί Συνεργάτες (ΝΑΙ Η ΟΧΙ)
Μεταπωλητές
Αντιπρόσωποι
Προμηθευτές
Πράκτορες
Πωλητές
Κατηγορίες υπεργολάβων
Υπάρχουν υπεργολάβοι? Πόσοι?
Κατηγορίες συνεργατών για παροχή υπηρεσιών προς την επιχείρηση με πρόσβαση σε δεδομένα επιχείρησης. (ΝΑΙ Η ΟΧΙ)
Εξωτερικό λογιστήριο
Εταιρία πληροφορικής
Δικηγόρος
Εταιρία Φύλαξης
Άλλο?
Παροχές σε προσωπικό (ΝΑΙ Η ΟΧΙ)
Εταιρικό αυτοκίνητο
Πιστωτική κάρτα
Κινητό τηλέφωνο
Παιδικοί σταθμοί
Διατακτικές
Ιδιωτική Ασφάλιση
Λοιπές παροχές ανά είδος
Εταιρικές Πολιτικές
Υπάρχουν καταγεγραμμένες διαδικασίες σχετικά με την λειτουργία της εταιρείας (business processes)?
Υπάρχουν καταγεγραμμένες πολιτικές για την Ασφάλεια/διαχείριση πληροφοριών?
Υπάρχουν καταγεγραμμένες πολιτικές για την προστασία απορρήτου, προσωπ. Δεδομένων πληροφοριακών συστημάτων από τους εργαζόμενους ?
Εφαρμόζει η επιχείρηση κάποιο πρότυπο ISO? Ποιο/α ?
Πληροφοριακά συστήματα / άλλα συστήματα
Αριθμός Χρηστών Η/Υ
Υπάρχει κεντρική διαχείριση (domain) χρηστών και υπ. Συστημάτων ?
Πόσες/ποιες εφαρμογές έχει η εταιρεία (ERP, CRM, SFA, WMD κλπ) ?
Αριθμός εξοπλισμού (Η/Υ, server, laptops, tablets)
Ύπαρξη NAS ?
Ύπαρξη λύσης backup ?
Ύπαρξη VPN ?
Αριθμός πολυμηχανημάτων και εκτυπωτών
Cloud υποδομές ? Αν χρησιμοποιούνται, ποια χρήση ?
Αριθμός λογαριασμών email
Λογισμικό διαχείρισης email
Ύπαρξη AV, antimalware ?
Ωρομέτρηση με καταγραφή?
Κάμερες με / δίχως καταγραφή (με άδεια ?)αναφέρετε αν υπάρχει καταγραφή εικόνας ή ήχου
Οχήματα με GPS
Συναγερμός / σύνδεση με επιχείρηση φύλαξης ?
Ιστότοπος B2C ? Διεύθυνση:
Ιστότοπος Β2Β ? Διεύθυνση:
Υπάρχει απομακρυσμένη πρόσβαση στην εταιρία?
Διαχείριση εντύπων. Τηρούνται έντυπα με προσωπικές πληροφορίες στην επιχείρηση σας;
Η εταιρεία προβαίνει σε απευθείας εμπορική προώθηση των υπηρεσιών της (π.χ. κλήσεις, ηλεκτρονικά μηνύματα, καταχωρήσεις στο internet, κλπ.)?
Η εταιρεία αναθέτει την εμπορική προώθηση των υπηρεσιών της (π.χ. κλήσεις, ηλεκτρονικά μηνύματα, καταχωρήσεις στο internet, κλπ.) σε εξωτερικό συνεργάτη?
Εάν ναι, οι ενέργειες αυτές αφορούν υπάρχοντες πελάτες (για νέες/πρόσθετες υπηρεσίες) ή και τρίτους?
Πρόσθετες Παρατηρήσεις
Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την ιδιωτική σας ζωή και θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο για την σύνταξη οικονομικής προσφοράς για τη συμμόρφωση με τον GDPR προς την εταιρία σας. Οι πληροφορίες που μας δίνετε διέπονται από απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα. Δε θα χρησιμοποιήσουμε ούτε θα αποκαλύψουμε τις πληροφορίες προς τρίτους. Κάθε πληροφορία θα διαγραφεί ή θα καταστραφεί αμέσως σε περίπτωση μη αποδοχής της προσφοράς που θα σας στείλουμε. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy