Stovykla - kūrybinės dirbtuvės „mažosios daiktų istorijos“
Registracija į dienos stovyklą - kūrybines dirbtuve 11-15 metų moksleiviams, Data 2021-07-27 iki 2021-07-29).
Stovykla finansuojama Lietuvos nacionalinio muziejaus lėšomis..
Priimame tik 15 moksleivių, tvirtai pasiryžusius išmokti pasakojimo meno bei besidominčius istorija.
Svarbu - prieš stovyklą reikia išsirinkti daiktą apie kurį norėsite kurti istoriją.

Daugiau informacijos apie stovyklą ir registraciją pateikiama tinklapyje: http://moksleiviuklubas.lt/vasaros-stovyklos/
Email *
Mažosios daiktų istorijos
Stovyklos dalyvio Vardas *
Stovyklos dalyvio Pavardė *
Gimimo data *
MM
/
DD
/
YYYY
Ugydmo įstaiga *
Telefonas *
Motyvacinė žinutė - Kodėl norėčiau dalyvauti stovykloje - kūrybinėse dirbtuvėse (3-6 sakiniai). *
Tėvų, globėjų vardas pavardė, telefono nr. *
Svarbi informacija, ką turėtume žinoti. Taip pat Jūsų pasiūlymai, pageidavimai, pastabos
PALANGOS MOKSLEIVIŲ KLUBO VASAROS DIENOS STOVYKLOS _ KŪRYBINIŲ DIRBTUVIŲ TAISYKLĖS
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Sąvokos ir terminai naudojami šiose taisyklėse:
1.1.1. PALANGOS MOKSLEIVIŲ KLUBO VASAROS DIENOS stovykla - kūrybinės dirbtuvės (toliau STOVYKLA) - renginys, vykstantis vasarą, kurio metu vyks kūrybiniai užsiėmimai.
1.1.2. Stovyklos dalyvis (toliau DALYVIS) - asmuo, užregistruotas į stovyklą bei sudaręs dalyvavimo stovykloje sutartį. Stovyklos dalyviu nelaikomas asmuo, kuris neatvyko į stovyklą, buvo iš jos pašalintas ar dėl kitokių priežasčių nedalyvauja stovykloje.
1.1.3. Stovyklos vadovas (toliau VADOVAS) - asmuo, geras, linksmas ir išradingas stovyklos draugas, kuris visą jos laiką padės ir patars.
1.1.4. Stovyklos organizatoriai (toliau ORGANIZATORIUS) – Palangos moksleivių klubas , Virbališkės takas 4, Palanga, Tel.: 8-692-24344, el. paštas: info@moksleiviuklubas.lt, įmonės kodas 190275851, Sąsk. Nr.: Šiaulių bankas LT137180600001130944 ir Palangos burmistro Jono Šliūpo muziejus, Vytauto g. 23a, Palanga, Tel. 8-460-54559, el. p. j.sliupo.muziejus@lnm.lt.
1.2. Visi stovyklos dalyviai, vadovai ir organizatorius, laikydamiesi šių taisyklių, privalo užtikrinti savo ir kitų dalyvių bei vadovų saugumą, pagal galimybes šalinti pavojus savo ir kitų dalyvių bei vadovų sveikatai ir gyvybei.
1.3. Visi stovyklos dalyviai, vadovai ir organizatorius sudaro sąlygas laikytis šių taisyklių kitiems dalyviams bei vadovams, o apie jų nesilaikymo atvejus įsipareigoja nedelsiant pranešti vadovams bei organizatoriui. Saugoti savo, kitų stovyklos dalyvių bei organizatorių, rėmėjų turtą ar kitas priemones, naudojamas stovyklos metu. Neteršti, neniokoti gamtos.
1.4. Visi stovyklos dalyviai, organizatoriai, vadovai bei stovykloje dalyvaujantys svečiai privalo besąlygiškai laikytis šių taisyklių. Nesilaikantys šių taisyklių asmenys gali būti šalinami iš stovyklos.
2. STOVYKLOS DALYVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
2.1. Stovyklos dalyvis turi teisę:
2.1.1. Suderinęs su Organizatoriumi nutraukti dalyvavimą stovykloje;
2.1.2. Reikalauti, kad būtų užtikrintas jo sveikatos ir gyvybės saugumas;
2.1.3. Dalyvauti stovyklos organizavimo procese;
2.1.4. Bendru sutarimu papildyti žemiau išvardintas stovyklos vidaus taisykles.
2.2. Stovyklos dalyvis privalo:
2.2.1. Stovyklos metu laikytis drausmės, nenaudoti necenzūrinių žodžių, neįžeidinėti organizatorių ir kitų stovyklos dalyvių, nenaudoti smurto, gerbti vadovus, organizatorius bei kitus stovyklos dalyvius;
2.2.2. Saugoti savo ir kitų stovyklos dalyvių, vadovų bei organizatorių sveikatą ir gyvybę;
2.2.3. Atvykti į Stovyklą sveikas, neturėti temperatūros, nesirgti ūmomis viršutinių kvėpavimo takų, ūmių žarnyno ir kitomis užkrečiamosiomis ligomis;
2.2.4. Griežtai laikytis visų higienos reikalavimų, turėti drėgnų servetėlių ir/ar dezinfekcinių priemonių.
2.2.5. Besąlygiškai klausyti vadovų ir organizatorių teisėtų nurodymų ir juos vykdyti.
2.2.6. Atvykti į stovyklą pasiruošus (turėti kepurę ar kitą galvos apdangalą nuo saulės, pasitepti kremu su apsauga nuo saulės, turėti gertuvę vandeniui);
2.2.7. Saugoti ir tausoti savo, organizatorių, vadovų ar kitų stovyklos dalyvių asmeninį turtą;
2.2.8. Laikytis programoje nustatytos dienotvarkės, gerbti kitus ir nevėluoti į užsiėmimus.
2.2.9. Nesinešti į stovyklą greitai gendančio maisto, kuris būna dažniausia apsinuodijimo priežastis.
2.2.10. Užsiėmimų metu nesinaudoti mobiliais telefonais telefonai, nesinešti į stovyklą pinigų ir kitų vertingų daiktų. Jei šie daiktai reikalingi po užsiėmimų, juos palieka saugojimui stovyklos vadovams (direktorei arba pavaduotojai). Tėvai gali susiekti su stovyklos organizatoriumi telefonu 8-692-24344.
3. STOVYKLOS VADOVŲ IR ORGANIZATORIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. Stovyklos vadovai ir organizatoriai turi teisę:
3.1.1. Keisti ar papildyti šias taisykles;
3.1.2. Šalinti stovyklos dalyvius iš stovyklos dėl šių taisyklių nesilaikymo;
3.1.3. Keisti stovyklos programą;
3.1.4. Stovyklos organizatorius neatsako už paliktus ar/ir stovyklos metu pamestus stovyklos dalyvio daiktus ir neatlygina dėl to patirtų nuostolių.
3.2. Stovyklos vadovai ir organizatoriai privalo:
3.2.1. Užtikrinti sklandžią ir saugią stovyklos eigą
3.2.2. Užtikrinti stovyklos dalyvių priežiūra ir saugumą nuo 10.00 iki 14.00 val ;
3.2.3. Stovyklos organizatoriai turi tas pačias pareigas kaip ir kiti stovyklos dalyviai, kurios išvardintos šių taisyklių 2.2. punkte.
4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
4.1. Su šiomis taisyklėmis privalo susipažinti kiekvienas stovykloje dalyvaujantis asmuo.
4.2. Asmuo, susipažinęs su šiomis taisyklėmis ir pasirašęs sutartį, įsipareigoja jų laikytis ir prisiima visą atsakomybę už padarinius, kurie atsirado dėl šių taisyklių nesilaikymo.
4.3. Šios taisyklės organizatorių bei dalyvių gali būti pakeistos ar papildytos Stovyklos metu, pakeitimus ar papildymus įforminant raštiškai, o nesant galimybei - žodžiu, apie tai pranešant garsiai visiems stovyklos dalyviams.
*
TĖVŲ (GLOBĖJŲ) SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO *
Sutinku
Nesutinku
Stovyklos dalyvio fotografavimas renginiuose, ugdomojoje veikloje, siekiant Klubo veiklos viešinimo tikslų.
Stovyklos dalyvio fotografavimas organizuojamų ekskursijų, išvykų, miesto organizuojamų renginių metu, siekiant Klubo veiklos viešinimo tikslų.
Stovyklos dalyvio nuotraukų skelbimas stenduose, lankstinukuose, internetinėje svetainėje www.moksleiviuklubas.lt ,vietinėje ir respublikinėje spaudoje.
Stovyklos dalyvio filmavimas (vaizdo įrašas) vykstančiuose renginiuose, ugdomojoje veikloje, ekskursijų, išvykų, miesto organizuojamų renginių metu, siekiant Klubo veiklos viešinimo tikslų, Klubo įvaizdžio kūrimui.
Stovyklos dalyvio kūrybinių darbų viešinimas stenduose, siekiant Klubo veiklos viešinimo tikslų.
Stovyklos dalyvio kūrybinių darbų perdavimas tretiems asmenims (parodos, spauda, konkursai), siekiant Klubo veiklos viešinimo tikslų.
Stovyklos dalyvio duomenų panaudojimas (vaiko vardas, amžius, grupė) ir perdavimas tretiems asmenims (parodos, spauda, konkursai), siekiant Klubo veiklos viešinimo tikslų.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy