แบบสำรวจ : การขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ ในนักเรียนระดับชั้น ป.5-6 และ ม.1-3 (ที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี) เท่านั้น postriskspot
ใส่เครื่องหมายถูก ในลงช่องว่าง หน้าตัวเลือกที่ตรงกับความจริงมากที่สุด และเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ครบถ้วน
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
1.เพศ *
2.ระบุวันเดือนปีเกิด (ยกตัวอย่างเช่น 11.02.2535 ปี พ.ศ.ไทย) *
- 2.1 อายุปัจจุบัน ? โปรดระบุจำนวนปี (ใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น) *
- 2.2 โปรดระบุจำนวนเดือน (ใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น) *
3.ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ (ตอบได้มากกว่า1ข้อ) *
Required
4. ศึกษาอยู่ที่โรงเรียน *
- 4.1 โรงเรียนของท่านอยู่ในจังหวัด *
- 4.2 ศึกษาในระดับชั้น ( ระดับชั้น ป.5-6 และ ม.1-3 ที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี เท่านั้น!!! ตัวอย่างเช่น ป.5/1 , ป.6/3, ม.1/2, ม.2/3 และ ม.3/1 ) *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service