Kaitseliidu noorteorganisatsioonide enesehindamise aasta küsitlus lapsevanematele
Täname teid panustamast Kodutütarde ja Noorte Kotkaste töösse oma arvamuse esitamisega! Ankeet koosneb 14. küsimusest ja kommentaarikohtadest.
1. Teie laps kuulub ... *
2. Teie laps kuulub allüksuse järgi ... *
(valige üks vastusevariant)
3. Kas Kaitseliidu noorteorganisatsioon on teie lapse jaoks koht, kus eelkõige:
(valige vähemalt kolm olulisemat, aga vajadusel ka enam kehtivaid väiteid)
4. Mis on teie jaoks kõige olulisemad märksõnad/ mõtted, mis iseloomustavad Eestit väärtustavat kasvatustööd?
Your answer
5. Teie rahulolu organisatsiooniga (valige üldistest ja detailsematest väidetest need, mis kajastavad teie vaadet) *
(1-üldse ei ole nõus, 2-pigem ei ole nõus, 3-ei oska vastata, 4-pigem nõus, 5-täiesti nõus)
1
2
3
4
5
Olen üldiselt rahul lapse osalusega organisatsiooni töös
Olen rahul, et laps on organisatsioonis tegutsedes õppinud midagi uut
Olen rahul, et lapse suhted organisatsioonis kaaslastega on head
Olen rahul lapse juhendajatega
Olen rahul toimumiskoha(te) ligipääsuga (tegevuspaik, transport)
Olen rahul osaluse mõjuga lapse arengule
Olen rahul organisatsiooni ürituste kohta antava infoga, see on õigeaegne ja asjakohane
Olen rahul väljaõppe sisuga ja tegevussuundadega
Olen rahul juhtide valiku ja ettevalmistusega
Olen rahul tegevuste toimumisaegadega
Kommentaar eelnevalt antud rahulolu kajastavate väidete juurde:
Your answer
6. Kas mõni aspekt võiks parendada teie arvates rühmas tehtavat tööd?
Your answer
7. Kas teie jaoks on organisatsiooni vormiriietus meelepärane?
vormiriietus mulle meeldib
vormiriietus ei ole mulle meelepärane
Kommentaar vormiriietuse kohta:
Your answer
8. Kas teil on tekkinud probleeme seoses lapse osalemisega organisatsiooni töös? *
ei ole
jah, on küll
Kui vastasite eelmisele küsimusele jaatavalt, siis palun täpsustage probleemi:
Your answer
9. Minu lapse noorteorganisatsiooni staaži ja kogemuste lisandudes olen märganud, et ...
(märkida ära lapse puhul kehtivad väidete variandid või lisada "muu" alla lisanduv mõte)
10. Lapsevanemana on minu ootused noorteorganisatsioonile, et ... *
seda mitte
seda võib-olla
seda kindlasti
Et ta saaks ettevalmistust tööturule minekuks
Et tema sotsiaalne võrgustik ehk sõpruskond suureneks
Et ta hindaks rahvuslikku pärandit - rahvuskultuuri
Et ta oleks oma vaba aja sisustamise juures õnnelik
Et noortetöös oleks tugemalt esindatud riigkaitseline osa
Et talle oleks tagatud vormiriietus, tegevusvahendid
Et ta oleks teistsuguses ja samas turvalises keskkonnas
Et noortetööd pakutaks endiselt tasuta
Et talle pakutaks enam sportimisvõimalusi
Et talle pakutaks enam käelisi ja loovust arendavaid tegevusi
Et ta saaks sujuvalt siseneda Kaitseliidu ja Naiskodukaitse liikmete hulka
Et areneks tema kriitline mõtlemisvõime ja et tema eneseteadlikkus areneks
Et ta hindaks enam inimõigusi
Et ta hooliks enam looduskeskkonnast
Et tema terviseteadlikkus suureneks
Et tema ettevõtllikkus kasvaks
Et ta julgus ebaõigluse vastu välja astuda kasvaks
Et ta sooviks teha vabatahtlikku tööd
Kui eelmisest loetelust jäi teie jaoks midagi puudu, siis kirjeldage oma ootust siin:
Your answer
11. Millistele ühiskonnas esile kerkinud diskussioonidele peaks ka noorteorganisatsioon tähelepanu pöörama? *
mitte sellega
sellega võib olla
sellega kindlasti
Vaimne tervis
IT -teemad (e-õpe)
Ettevõtlikkus
Tervislik toitumine
Loovusõpe
Keeleõpe (lõimumise teema)
Vabatahtlik töö
Keskkonnahoid
Sportlik tegevus
Liikumine looduses, õuesõpe
12. Kas te soovitaksite Kaitseliidu noorteorganisatsioone ka teistele lastele ja nende vanematele? *
Valige variant skaalal: ei soovitaks, pigem ei soovitaks, nii ja naa, pigem soovitaks, kindlasti soovitaks
ei soovitaks
kindlasti soovitaks
13. Kui teil on soov omalt poolt anda panus noorteorganisatsioonide töösse, siis mida te olete valmis tegema?
Your answer
14. Kas on midagi, mida me ei osanud küsida, aga teie teate vastust? Palun lisage see mõte siia!
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy