Altı Basamaklı Doğal Sayıları Yazma Etkinliği
Dört veya daha çok basamaklı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve aralarına nokta konur: 4.567,  326.197,  49.750,  28.434.250 vb. (Türk Dil Kurumu)
***Siz de yukarıdaki açıklamaya uygun nokta koyarak yazınız. Yoksa cevabınız yanlış kabul edilir.

Aşağıda okunuşu verilen doğal sayıları rakamlarla yazınız.
Bulunduğunuz İl - İlçe *
1) yüz dokuz bin dört yüz kırk iki *
1 point
2) sekiz yüz kırk altı bin yedi yüz elli bir *
1 point
3) dokuz yüz doksan beş bin kırk yedi *
1 point
4) sekiz yüz iki bin dokuz yüz beş *
1 point
5) üç yüz otuz  bin yedi yüz yirmi *
1 point
6) iki yüz dört bin beş yüz *
1 point
7) sekiz yüz bin *
1 point
8) beş yüz otuz altı bin elli *
1 point
9) sekiz yüz üç bin yedi yüz yirmi beş *
1 point
10) yedi yüz yetmiş dokuz bin kırk sekiz *
1 point
11) yedi yüz otuz yedi bin yedi yüz altı *
1 point
12) beş yüz yirmi iki bin yedi yüz *
1 point
13) üç yüz bin beş yüz *
1 point
14) iki yüz yetmiş sekiz bin dokuz yüz dokuz *
1 point
15) altı yüz seksen bin altı yüz *
1 point
16) dokuz yüz seksen bin beş *
1 point
17) dört yüz altmış bin yüz otuz yedi *
1 point
18) beş yüz elli beş bin elli yedi *
1 point
19) yüz yetmiş iki bin altı yüz seksen üç *
1 point
20) İki yüz bin beş yüz kırk bir *
1 point
21) yedi yüz yetmiş yedi bin yedi yüz yetmiş yedi *
1 point
22)  altı yüz seksen bin dört yüz yetmiş iki *
1 point
23)  yüz bin bir *
1 point
24) altı yüz yirmi yedi bin dört yüz bir *
1 point
25) altı yüz altmış bin yirmi *
1 point
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy