รายงานผลการปฏิบัติประหยัดน้ำและไฟฟ้า ในหน่วยงานภาครัฐ
ให้สถานศึกษาดำเนินการให้รายงานผลการดำเนินการ โดยระบุจำนวนปริมาณการใช้น้ำ (ลบ.ม) ค่าใช้จ่ายที่ชำระค่าน้ำ (บาท) ในเดือน ต.ค.59 - ก.ย.60 (ปีงบประมาณ) โดยกรอกเริ่มต้นตั้งแต่เดือน ต.ค.59 ถึงเดือนปัจจุบัน ส่วนเดือนที่เหลือให้เข้าไปกรอกในเดือนต่อไปจนครบ
ชื่อสถานศึกษา *
Your answer
อำเภอ *
Your answer
สถานศึกษาไม่เสียค่าใช้จ่าย/เสียค่าใช้จ่ายในการใช้น้ำเนื่องจากใช้น้ำ *
สถานศึกษาใช้น้ำจากประปาส่วนภูมิภาคให้ระบุจำนวนปริมาณการใช้น้ำ (ลบ.ม) ค่าใช้จ่ายที่ชำระค่าน้ำ (บาท)
1.ปริมาณการใช้น้ำเดือน ต.ค.59(ลบ.ม) *
Your answer
ค่าใช้จ่ายน้ำเดือน ต.ค.59(บาท) *
Your answer
2.ปริมาณการใช้น้ำเดือน พ.ย.59(ลบ.ม) *
Your answer
ค่าใช้จ่ายน้ำเดือน พ.ย.59(บาท) *
Your answer
3.ปริมาณการใช้น้ำเดือน ธ.ค.59(ลบ.ม) *
Your answer
ค่าใช้จ่ายน้ำเดือน ธ.ค.59(บาท) *
Your answer
4.ปริมาณการใช้น้ำเดือน ม.ค.60(ลบ.ม) *
Your answer
ค่าใช้จ่ายน้ำเดือน ม.ค.60(บาท) *
Your answer
5.ปริมาณการใช้น้ำเดือน ก.พ.60(ลบ.ม) *
Your answer
ค่าใช้จ่ายน้ำเดือน ก.พ.60(บาท) *
Your answer
6.ปริมาณการใช้น้ำเดือน มี.ค.60(ลบ.ม) *
Your answer
ค่าใช้จ่ายน้ำเดือน มี.ค.60(บาท) *
Your answer
7.ปริมาณการใช้น้ำเดือน เม.ย.60(ลบ.ม) *
Your answer
ค่าใช้จ่ายน้ำเดือน เม.ย.60(บาท) *
Your answer
8.ปริมาณการใช้น้ำเดือน พ.ค(ลบ.ม) *
Your answer
ค่าใช้จ่ายน้ำเดือน พ.ค.60(บาท) *
Your answer
9.ปริมาณการใช้น้ำเดือน มิ.ย.60(ลบ.ม)
Your answer
ค่าใช้จ่ายน้ำเดือน มิ.ย.60(บาท)
Your answer
10.ปริมาณการใช้น้ำเดือน ก.ค.60(ลบ.ม)
Your answer
ค่าใช้จ่ายน้ำเดือน ก.ค.60(บาท)
Your answer
11.ปริมาณการใช้น้ำเดือน ส.ค.60(ลบ.ม)
Your answer
ค่าใช้จ่ายน้ำเดือน ส.ค.60(บาท)
Your answer
12.ปริมาณการใช้น้ำเดือน ก.ย.60(ลบ.ม)
Your answer
ค่าใช้จ่ายน้ำเดือน ก.ย.60(บาท)
Your answer
มาตรการประหยัดน้ำของสถานศึกษา *
Your answer
ชื่อ-สกุล ครูผู้รับผิดชอบ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ *
Your answer
หมายเหตุ ให้จัดส่งสำเนาใบเสร็จค่าน้ำ และไฟฟ้า ส่งกลุ่มอำนวยการหรือทางจีเมล์ sumarika.rik@gmail.com
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service