Chestionar elevi
Comisia CEAC
Nume *
Your answer
Clasa *
1 Cum ai ajuns la această şcoală? *
2 Cum ai aflat de această școală? *
3 Faci parte din Comitetul consultativ al elevilor pe clasă? *
4 Dacă da, cât de des se întruneşte Comitetul consultativ al elevilor pe clasă?
5 Faci parte din Comitetul consultativ al elevilor pe şcoală? *
6 Dacă da, cât de des se întruneşte Comitetul consultativ al elevilor pe şcoală?
7 Atunci când constaţi un aspect negativ, pe care îl comunici directorului sau unui cadru didactic (sau când soliciţi ceva), care sunt, de regulă, efectele comunicării cu unitatea şcolară? *
8 Ai făcut, în ultimul an şcolar, propuneri de îmbunătăţire a activităţii din şcoală? *
9 Dacă ai răspuns „da” la întrebarea anterioară, ce s-a întâmplat cu cea mai recentă propunere făcută
10. Enumeră cel puţin trei evenimente (placute sau neplăcute) care s-au întâmplat în şcoală în ultima lună *
Your answer
11. Enumeră cel puţin 5 activităţi derulate în şcoală în ultimele trei luni (indiferent dacă ai participat sau nu) *
Your answer
12. Enumeră cel puţin 2 activităţi derulate în şcoală în ultimele trei luni, la care ai participat, care s-au referit la comportamente dăunătoare sănătăţii (fumat, consum de alcool, mâncare nesănătoasă etc.) *
Your answer
13 La câte exerciţii privind comportarea în caz de cutremur, incendiu etc., ai participat în ultimele 3 luni? *
14 Cum comunici cu dirigintele, când este vorba de probleme personale? *
15 Cât de des comunici (utilizând oricare dintre modalităţile de comunicare indicate mai sus) cu dirigintele, pentru probleme personale? *
16 Cum comunici cu directorul şcolii sau cu alt angajat al şcolii, când este vorba de probleme personale? *
17 Cât de des comunici (utilizând oricare dintre modalităţile de comunicare indicate mai sus) cu directorul şcolii sau cu alt angajat al şcolii, pentru probleme personale? *
18 De câte ori, în ultimul semestru, ai stat de vorbă cu un consilier şcolar? *
19 Cum te orientezi în şcoală? *
20 Te simţi în siguranţă în incinta şcolii? *
21 Dar în anexele şcolii (sală de sport, ateliere, curtea şcolii etc.)? *
22 Dar în vecinătatea şcolii (inclusiv pe drumul de acasă la şcoală şi înapoi)? *
23 Cum apreciezi nivelul de curăţenie din şcoală? *
24 Cum apreciezi progresul în dotarea bibliotecii şcolii (cărţi, CD-uri, alte materiale), în acest an şcolar faţă de cel precedent? *
25 Cum apreciezi progresul în dotarea cu calculatoare în acest an şcolar faţă de cel precedent? *
26 Cât de bine cunoşti modul în care se face evaluarea cadrelor didactice? *
27 Ai fost solicitat, în acest an şcolar, să evaluezi cadre didactice din şcoală? *
28 Dacă ai răpspuns „da” la întrebarea anterioară, care sunt acele cadre didactice evaluate?
29 Există, în şcoală, proiecte desfăşurate în parteneriat cu alte şcoli, cu instituţii din comunitate (primărie, bibliotecă, dispensar sau policlinică, poliţie, etc.) sau cu parteneri străini? *
30. Dacă ai răspuns „Da” la întrebarea anterioară, numeşte cel puţin un proiect de acest tip.
Your answer
31 Ai fost consultat, anul trecut, în privinţa alegerii disciplinelor opţionale din acest an şcolar? *
32 Cum răspund cadrele didactice la cererile tale de ajutor individual în înţelegerea / aprofundarea celor predate? a) *
32 Cum răspund cadrele didactice la cererile tale de ajutor individual în înţelegerea / aprofundarea celor predate? b) *
33 Cât de des ţi se explică, înainte de evaluare (teză, lucrare scrisă, ascultare orală) criteriile care vor fi folosite pentru evaluare şi notare? *
34 Cât de des ţi se explică motivele pentru care ai obţinut o anumită notă? *
35 Dacă la ore prezinţi alte informaţii sau idei personale, cum se comportă profesorii tăi? *
36 În momentul în care tu sau unul dintre colegii tăi aveţi rezultate slabe la învăţătură, cum se comportă profesorii? *
37 În ce fel eşti încurajat să îţi evaluezi singur rezultatele şcolare? *
38 În ce măsură eşti satisfăcut de următoarele aspecte ale vieţii şcolare? (I) -Progresul personal realizat în ultimul an şcolar *
38 În ce măsură eşti satisfăcut de următoarele aspecte ale vieţii şcolare? (I) -Baza materiala (săli de clasă, laboratoare, echipamente, material didactic etc.) *
38 În ce măsură eşti satisfăcut de următoarele aspecte ale vieţii şcolare? (I) -Starea de curăţenie în şcoală *
38 În ce măsură eşti satisfăcut de următoarele aspecte ale vieţii şcolare? (I) -Respectul arătat de personalul şcolii *
38 În ce măsură eşti satisfăcut de următoarele aspecte ale vieţii şcolare? (I) -Echitatea evaluării şi notării (notele/calificativele obţinute sunt cele meritate) *
38 În ce măsură eşti satisfăcut de următoarele aspecte ale vieţii şcolare? (I) -Informaţia primită în privinţa activităţilor desfăşurate în şcoală *
39 În ce măsură eşti satisfăcut de următoarele aspecte ale vieţii şcolare? (II) - Informaţia primită de la şcoală în privinţa continuării studiilor, după absolvire *
39 În ce măsură eşti satisfăcut de următoarele aspecte ale vieţii şcolare? (II) - Informaţia primită de la şcoală în privinţa activităţilor educative şi culturale din localitate *
39 În ce măsură eşti satisfăcut de următoarele aspecte ale vieţii şcolare? (II) - Modul în care şcoala răspunde solicitărilor de informaţii *
40 Faci parte din Comisia de Evaluare si Asigurare a Calităţii (CEAC)? *
41 Dacă da, cât de des se întruneşte CEAC?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service