SOLICITUDE PARTICIPACIÓN COMPOSTELA ECO 2016
SOLICITANTE
Nome e apelidos
Your answer
DNI
Your answer
Localidade
Your answer
Teléfono (mobil) de contacto
Your answer
Correo electrónico
Your answer
Enderezo postal
Your answer
Vinculación / cargo
Denominación comercial (marca)
Your answer
CIF sociedade
Your answer
SECTOR NO QUE DESEXA PARTICIPAR
Elixa un dos sectores
PRODUTOS A EXPOÑER
Indique que produtos desexa expoñer no Mercado
Your answer
INFORMACIÓN SOBRE A SÚA ACTIVIDADE
Perfil ou páxina en Facebook
Your answer
Conta en Twitter
Your answer
Outras redes sociais
Your answer
Blog
Your answer
PRODUTORES: INDIQUE AS DATAS NAS QUE LLE INTERESA PARTICIPAR
Escolla unha das opcións
TENDAS: INDIQUE AS DATAS NAS QUE LLE INTERESA PARTICIPAR
Escolla unha das opcións
NECESIDADES ESPECÍFICAS
Se existen, especifique necesidades especiais para a exposición dos produtos
Your answer
CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN E TRATAMENTO DE DATOS
Acepto as Bases de Participación de COMPOSTELA ECO 2016, Feira Ecolóxica Labrega e cumpro os requisitos fixados para ser Expositor.

Quedo informado e consinto expresamente que os meus datos sexan incorporados a un ficheiro para o seu tratamento automatizado relacionado cos fins exclusivos do obxecto desta Solicitude de Participación. Podo exercer o meu dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndome á Secretaría Técnica de Organización: Versal Comunicación, S.L., CIF B15489347, Xosé Chao Rego 8-10 baixo, 15705 Santiago de Compostela.

Acepto que os meus datos sexan incorporados a un ficheiro para ser informado de futuras convocatorias de COMPOSTELA ECO, Feira Ecolóxica Labrega.

Acepta as condicións de participación e tratamento de datos? *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms