สำรวจการอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ปีการศึกษา 1/2563
Email address *
1. ชื่อ - สกุล *
2. ประเภทบุคลากร *
3. คณะ/สังกัด (กรณีที่ไม่ได้สังกัดคณะใดๆ ให้เลือกคณะและวันเวลาที่ต้องการอบรม) *
4. มีอีเมลมหาวิทยาลัย @nstru.ac.th แล้ว *
5. ต้องการอบรมในรูปแบบ *
6. สามารถนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คของตนเองมาใช้ในการอบรม (กรณีที่เลือกการอบรมที่ห้องปฏิบัติการที่จัดเตรียมไว้ให้)
Clear selection
7. มีประสบการณ์การใช้งาน Google Classroom มาก่อนแล้ว *
รายละเอียดในการเข้าร่วมอบรม
1. ให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านเพิ่มห้องเรียนใน Google Classroom (https://classroom.google.com/) โดยใช้รหัสชั้นเรียนของแต่ละคณะและวันเวลาที่ต้องการเข้าร่วม
2. ในวันอบรมจะใช้ Google Meet ในการถ่ายทอดเนื้อหา ผู้เข้าอบรมสามารถเข้ารับฟังเนื้อหาได้ผ่านลิงค์ที่กำหนดให้ในแต่ละวัน
3. การอบรมในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รองรับสูงสุด 60 คน เท่านั้น (จำนวนที่นั่งตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม)

รหัสชั้นเรียนและลิงค์ Meet ของการอบรมแต่ละวัน

วันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30 - 16.30 น.
คณะครุศาสตร์
รหัสชั้นเรียน : fgkvicl
รหัส Meet : https://meet.google.com/lookup/bunknqyz2k

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30 - 16.30 น.
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
รหัสชั้นเรียน : jn3aq2e
รหัส Meet : https://meet.google.com/lookup/brcxlwbmmr

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30 - 16.30 น.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสชั้นเรียน : rydhbgm
รหัส Meet : https://meet.google.com/lookup/ecszgrae7g

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30 - 16.30 น.
คณะวิทยาการจัดการ
รหัสชั้นเรียน : 2dodzey
ลิงค์ Meet : https://meet.google.com/lookup/eeg7rerh34

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30 - 16.30 น.
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รหัสชั้นเรียน : u7p2ekl
ลิงค์ Meet : https://meet.google.com/lookup/b5ajyns47a

สอบถามรายละเอียดการอบรมเพิ่มได้ที่ผู้ประสานงาน
นายสรรพโชค สิงหสุวรรณ อีเมล suppachok_sin@nstru.ac.th
นางวนิดา กิจบรรณ อีเมล wanida_kit@nstru.ac.th
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0-7580-9833
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. Report Abuse