Přihláška do Cheer Academy
Přihláška do týmů klubu Cheer Academy pro sezónu 2021/2022.

Prosíme o vyplnění všech povinných polí v plném aktuálním znění.
Jméno sportovce *
Příjmení sportovce *
Datum narození sportovce *
Rodné číslo sportovce *
rodné číslo je povinný údaj pro registraci u České asociace cheerleaders
Ulice a č.p. sportovce *
Město a PSČ sportovce *
Telefon sportovce
E-mail sportovce
Jméno a příjmení zákonného zástupce *
Telefon zákonného zástupce *
E-mail zákonného zástupce *
Věková kategorie *
vyberte věkovou kategorii, do které chcete svou dceru přihlásit
Required
Pobočka Cheer Academy
vyberte jednu volbu adresy/pobočky, kam chcete svou dceru přihlásit
Kde jste se o Cheer Academy dozvěděli? *
Informace
Vyplněním této přihlášky se plně zavazuji k aktivní účasti svého dítěte na tréninkách, přípravných soustředěních a akcích Cheer Academy, z.s. a uhrazení členských poplatků v určených termínech. Souhlasím se stanovami klubu a sportovním a organizačním řádem klubu (včetně odpovědnosti za zdravotní stav svého dítěte a za úrazové pojištění), se kterým jsem byl obeznámen v plném rozsahu (naleznete na www.cheeracademy.cz) a jeho zásady budu respektovat a dodržovat.
GDPR
Odesláním tohoto formuláře souhlasím s tím, aby Cheer Academy, z.s. zpracovávala a evidovala osobní údaje mého dítěte poskytnuté v souvislosti se členstvím a činností v  Cheer Academy, z.s.. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na rodné číslo. Dále souhlasím s tím, že Cheer Academy, z.s. je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence ČACH, ČUS, ECU a dalších organizací k vedení evidence členské základny a k identifikaci sportovce při soutěžích. Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb., v platném znění. Souhlasím s možností publikovat v tisku nebo elektronických médiích fotografie a videonahrávky, které zachycují mé dítě v souvislosti s činností klubu.
Závěr
Děkujeme za vyplnění tohoto formuláře. Odesláním tohoto formuláře zároveň potvrzujeme přijetí Vaší dcery do našeho klubu a těšíme se na první trénink. Rozvrh tréninků a ostatní informace naleznete na www.cheeracademy.cz. Své případné další dotazy, prosím, zasílejte na info@cheeracademy.cz
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy