ลงทะเบียนอบรม เรื่อง "มาตรฐานการวิจัย”

*** ปิดรับการลงทะเบียน ***


ท่านสารมารถจรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมได้ที่นี่ >>>> https://goo.gl/xaZexK

กำหนดการอบรม >>>> https://drive.google.com/open?id=1hJ7LiZQwynyGMDjlkdpBjM88nnWsWNqJ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม >>>>> https://goo.gl/NSKWJW


ติดต่อสอบถามเพิมเติมได้ที่
ผู้ประสานงาน นายรุ่งโรจน์ มีแก้ว
โทร: 094-2510398
E-mail: jobudru2018@gmail.com

This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service