แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา
คำชี้แจง โปรดเลือกช่องที่ตรงกับความเป็นจริง
ตอนที่ 1
1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม *
2. วัตถุประสงค์ในการใช้ฐานข้อูลสารสเทศ (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
3. ความถี่ในการใช้งานฐานข้อมูลสารสนเทศ *
ตอนที่ 2
1. ความพึงพอใจในการใช้บริการฐานข้อมูลสารสนเทศ *
5 ( ดีมาก )
4  ( ดี )
3  ( ปานกลาง )
2  ( พอใช้ )
1 (ควรปรับปรุง)
1.ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบ
2.ความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูล
3.ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบฐานข้อมูล
4.ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
5.ความสะดวกในการใช้งานระบบฐานข้อมูล
6.ความน่าสนใจของข้อมูลในฐานข้อมูล
7.ความหลากหลายของข้อมูล
8.การใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล
2. ความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ *
5 ( ดีมาก )
4 ( ดี )
3 ( ปานกลาง )
2 ( พอใช้ )
1 (ควรปรับปรุง)
1. ระบบใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน
2. สามารค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ
3. ประสิทธิภาพ/ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล
4. ข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน
5. ข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้ที่ใช้งาน
6. ลักษณะข้อมูลเผยแพร่สู่ภายนอกหน่วยงาน
7. มีการจัดระดับความปลอดภัย หรือกำหนดสิทธ์ในการเข้าภึงข้อมูล
ตอนที่ 3
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms