Rejestracja - Tęczowy Obóz Głuchych
Organizatorem Tęczowego Obozu Głuchych jest Fundacja Cicha Tęcza.
Obóz będzie odbywać się w dniach od 24 września 2021 roku do 26 września 2021 roku, Tułowice (ok. 50 km od Warszawy).

Uwaga: pytania 1,2,7,8,9,10, 11 i 12 są potrzebne do ubezpieczenia przez firmę Deaf Travel Martin's.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Imię: *
2. Nazwisko: *
3. Płeć: *
4. Jesteś: *
5. Jakość słuchu: *
6. Zapewnienie tłumaczenia PJM w celu szkolenia/ warsztatu: *
7. Adres mailowy: *
8. Numer telefonu: *
9. Data urodzenia: *
MM
/
DD
/
YYYY
10. PESEL: *
11. Numer dowodu osobistego: *
12. Dokładny adres zamieszkania: *
13. Rozmiar koszulki: *
Captionless Image
14. Zestawy w trzech wariantach do wyboru: *
15. Wpłatę należy dokonać do wyboru: *
Uwagi:
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Fundację Cicha Tęcza
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o przetwarzaniu danych osobowych uczestników:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Cicha Tęcza.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych uczestników i realizacji praw uczestnicy mogą kontaktować się mailowo: biuro@cichatecza.pl.
3. Odbiorcami danych osobowych uczestników będą następujące kategorie podmiotów:
a) podmioty lub organy władzy uprawnione na podstawie przepisów prawa;
b) inne podmioty, które przetwarzają powierzone przez Administratora dane osobowe na podstawie podpisanych stosownych umów.
4. Nie przekazujemy danych osobowych uczestników poza teren Polski, Unii Europejskiej.
5. Dane osobowe uczestników przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przepisami prawa. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu jej cofnięcia.
6. Uczestnicy mają prawo do:
a) Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia swoich danych, ich przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania.
b) Sprzeciwu wobec przetwarzania.
c) Wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uczestnicy uważają, że przetwarzanie dane uczestników jest niezgodne z prawem, uczestnicy mogą wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Usunięcie danych lub cofnięcie zgody na przetwarzanie, jeżeli odbywa się ono na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody uczestników przed jej wycofaniem.
8.Dane osobowe uczestników nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.
Potwierdzam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych *
Potwierdzenie uczestnika i dane przelewu.
1. Zgłoszenie się na obóz odbywający się w dniach od 24.09. 2021 roku do 26.09.2021 roku.
2. Wpłatę rezerwacyjną należy dokonać w okresie od 01 lipca 2021 r., do 29 sierpnia 2021r.
3. Dokonanie wpłaty należy wykonać zaraz po rezerwacji.
4. Przy zgłoszeniu za pomocą formularza należy dokonać wpłaty rezerwacyjnej w wysokości 50 zł.
5. Zgłoszenie jest ważne po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie Fundacji w punkcie 4.
6. Wpłatę można dokonać jednorazowo lub w 2 ratach.
7. Przy wyborze wpłaty w ratach: pierwsza rata 200 zł do 30 lipca 2021, druga rata 200 zł do 29 sierpnia 2021.
8. Obóz kosztuje 400 złotych.
9. Opłaty należy dokonywać na konto Fundacji Cicha Tęcza.
10. Po zaksięgowaniu środków na koncie Fundacji przesyłamy potwierdzenie rezerwacji na maila.
11. O udziale w wyjeździe decyduje kolejność zgłoszenia.
11. Brak zaksięgowanych środków na koncie w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia oznacza rezygnację z uczestnictwa w obozie. Zwolnione miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej.
12.Jestem świadomy/a, że rezerwacja miejsca na wyjazd nastąpi po opłaceniu wyjazdu. Bez opłaty udział w wydarzeniu jest anulowany.
13. W celu pewności rezerwacji miejsca od razu po zapłaceniu zaraz po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego należy przesłać potwierdzenie przelewu na maila do Fundacji: biuro@cichatecza.pl

Dane do przelewu:
Fundacja Cicha Tęcza
ul. Sztuk Pięknych 4/58
01 - 255 Warszawa
Numer rachunku: 58 1750 0012 0000 0000 3899 4417
Tytuł przelewu: wpłata rezerwacyjna, imię i nazwisko.
Kwota w PLN: 400,00 zł

Uwaga:
Przyjmuję do wiadomości i akceptuję zasady udziału w wydarzeniu.

W przypadku, gdy uczestnik potrzebuje rachunku, ale pod warunkiem dokonania całkowitej wpłaty, zgłasza zapotrzebowanie do Fundacji na adres mailowy: biuro@cichatecza.pl
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika wyjazdu do celów przeprowadzenia rekrutacji i obsługi wyjazdu zgłoszonych drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 100). *
Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć (na czas nieokreślony) oraz ich rozpowszechnianie (w postaci druku, cyfrowe oraz w Internecie). Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas wyjazdu oraz wtedy, gdy uczestnik wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu. *
Jestem świadomy, że informacje przechowywane w bazie Fundacji Cicha Tęcza nie będą udostępniane osobom trzecim. *
Jestem świadomy, ze Fundacja Cicha Tęcza ma prawo do przekazania danych firmom współpracującym przy wyjeździe na potrzeby związane z realizacją projektu. *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy