KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP PERKHIDMATAN UNIT LPPDN BAHAGIAN MARITIM KEMENTERIAN PENGANGKUTAN

PARA PELANGGAN YANG DIHORMATI,

UNIT PELESENAN PERKAPALAN DALAM NEGERI (LPPDN), BAHAGIAN MARITIM, KEMENTERIAN PENGANGKUTAN MALAYSIA SEDANG BERUSAHA UNTUK MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN MUTU PERKHIDMATAN YANG DIBERIKAN. TUJUAN SOAL SELIDIK INI DIJALANKAN ADALAH UNTUK MENILAI KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN OLEH UNIT LPPDN. SEHUBUNGAN ITU, SUKACITA TUAN/PUAN DIMOHON UNTUK MELENGKAPKAN SEMUA BUTIRAN. SEGALA MAKLUMAT YANG DIBERIKAN ADALAH UNTUK KEGUNAAN KAJIAN INI SAHAJA.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question