Környezeti tudatformálás a felnőttoktatásban
Üdvözlöm. A nevem Farkasné Ökrös Marianna. Az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájának harmadéves hallgatója vagyok. Kutatási témám a környezeti nevelés (környezeti tudatformálás) felnőttoktatásban betöltött szerepének, illetve pedagógiai hátterének vizsgálata. Kérem, az alábbi kérdőív kitöltésével segítse kutatói munkámat! A kérdőív kitöltése önkéntes, anonim, csupán 7-8 percet vesz igénybe. Értékes segítségét előre is köszönöm!
1. Felnőttoktatási intézményének munkarendje
Amennyiben a FELNŐTTOKTATÁSBAN többféle munkarend szerint is tanít, kérem, hogy a legmagasabb óraszámú formát jelölje be!
2. Milyen iskolatípusban tanít?
Amennyiben többféle iskolatípusban is tanít (oszlopok), kérem, hogy mindkét képzési formában (sorok) a magasabb óraszámút jelölje be! Amennyiben kizárólag csak felnőttoktatásban tanít (a nappali rendszerű képzésben nem dolgozik), kérem a 2. sorban azt jelölje be! Nappali rendszerű képzés alatt a tankötelezettség végéig tartó nevelést-oktatást értjük.
Ált. isk.
Szakisk.
Szakgimn.
Szakközépisk.
Gimnázium
Kollégium
Nem tanítok a nappali rendszerben
felnőttoktatás
nappali rendszerű képzés
3. Melyik megyében működik az Ön iskolája?
Ön iskolája alatt azt az intézményt értjük, amelyikben FELNŐTTOKTATÁSSAL foglalkozik (nem az intézmény székhelye kell, hanem ahol konkrétan tanít!). Több ilyen intézmény/tagintézmény esetén azt vegye alapul, amelyikben magasabb óraszámban tanít!
4. Adja meg mennyi felnőttoktatási tapasztalattal rendelkezik!
Felnőttoktatásban eltöltött tanévek száma. Csak egy számot írjon be!
Your answer
5. Milyen tantárgyat tanít a felnőttoktatásban?
Több tantárgyat is megjelölhet.
6. Mennyire ismeri a Nemzeti alaptanterv környezeti neveléssel foglalkozó tartalmait?
Egyáltalán nem
Teljes mértékben
7. Az Ön véleménye szerint szükség lenne-e külön felnőttoktatási Nemzeti alaptantervre?
8. Amennyiben az előző kérdésben igent válaszolt, kérjük, indokolja meg válaszát!
Your answer
9. Mennyire ismeri a felnőttoktatásban Ön által tanított tantárgyak felnőttoktatási kerettanterveit?
Egyáltalán nem
Teljes mértékben
10. Megítélése szerint milyen helyet foglal el a környezeti nevelés a felnőttoktatási intézményének helyi tantervében?
11. Ön szerint milyen kapcsolat van az Ön által tanított tantárgy(ak) és a környezeti nevelés között?
A kérdés kizárólag a FELNŐTTOKTATÁS keretében oktatott tantárgyaira vonatkozik.
12. Ön szerint van-e létjogosultsága a felnőttoktatásban a környezeti nevelésnek?
13. Ön szerint milyen szakos pedagógusnak kell környezeti neveléssel foglalkoznia?
Több választ is megjelölhet
14. Értékelje környezetvédelmi elkötelezettségük alapján az Ön iskolájában tanító tanárokat!
Az "Ön iskolája" alatt azt az intézményt /tagintézményt kell érteni, amelyikben FELNŐTTOKTATÁSSAL foglalkozik.
15.Értékelje környezetvédelmi elkötelezettségük alapján az Ön iskolájában tanuló diákokat!
Az "Ön iskolája" alatt azt az intézményt/tagintézményt kell érteni, amelyikben FELNŐTTOKTATÁSSAL foglalkozik.
16. Mennyire érzi elhivatottnak magát a környezeti nevelés ügye iránt?
17. Ön szerint azonos módon kell-e foglalkozni a környezeti neveléssel a felnőttoktatásban és a nappali rendszerű oktatásban?
18. Indokolja meg az előző kérdésre adott válaszát!
Your answer
19. Mennyire tartja fontosnak a környezeti nevelést a felnőttoktatásban?
Egyáltalán nem
Teljes mértékben
20. Ön szerint mi a legfontosabb célja a környezeti nevelésnek a felnőttoktatásban?
Rangsorolja az alábbi állításokat!
Captionless Image
1. állítás
2. állítás
3. állítás
4. állítás
5. állítás
6. állítás
7. állítás
1. hely: a legfontosabb
2. hely
3. hely
4. hely
5. hely
6. hely
7. hely: a legkevésbé fontos
21. Mennyire fontos az Ön környezeti nevelés terén végzett tevékenysége a felnőttoktatási munkájában?
22. Milyen gyakran foglalkozik környezeti neveléssel?
egyáltalán nem
kevesebb mint a tanórák felében
a tanórák felében
a tanóráknak több mint felében
minden tanórán
nem tanítok a nappali rendszerű oktatásban
a felnőttoktatásban
a nappali rendszerű oktatásban
23. Milyen segédeszközöket használ a környezeti nevelés érdekében?
Több választ is megjelölhet
a felnőttoktatásban
a nappali rendszerű oktatásban
tankönyv
szakkönyv
internet
újságcikkek
filmek
animációk
számítógépes oktatóprogramok
kisérletek
terepgyakorlatok
osztálykirándulás
egyéb
24. Ön szerint milyen segédeszköz hiányzik leginkább a sikeres környezeti neveléshez?
Több választ is megjelölhet
a felnőttoktatásban
a nappali rendszerű oktatásban
tankönyv
szakkönyv
internet
újságcikkek
filmek
animációk
számítógépes oktatóprogramok
kisérletek
terepgyakorlatok
osztálykirándulás
egyéb
25. Ön szerint a felnőttoktatásban milyen tényezők nehezítik, ill. könnyítik leginkább a környezeti nevelést?
Your answer
26. Mennyire tartja eredményesnek a környezeti nevelés terén folytatott munkáját?
1: elégtelen; 5: jeles
1
2
3
4
5
Nem tanítok a nappali rendszerű képzésben
a felnőttoktatásban
a nappali rendszerű képzésben
27. Az Ön neme
28. Az Ön életkora?
Csak egy számot írjon be!
Your answer
29. Az Ön végzettsége
Felnőttoktatásban tanított szakjához tartozó végzettség
30. Egyéb közlendőjét a témával kapcsolatban itt rögzítheti.
Your answer
Utolsó lépésként kattintson a "Küldés" gombra!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy