Környezeti tudatformálás a felnőttoktatásban
Üdvözlöm. A nevem Farkasné Ökrös Marianna. Az Eszterházy Károly Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájának harmadéves hallgatója vagyok. Kutatási témám a környezeti nevelés (környezeti tudatformálás) felnőttoktatásban betöltött szerepének, illetve pedagógiai hátterének vizsgálata. Kérem, az alábbi kérdőív kitöltésével segítse kutatói munkámat! A kérdőív kitöltése önkéntes, anonim, csupán 7-8 percet vesz igénybe. Értékes segítségét előre is köszönöm!
1. Felnőttoktatási intézményének munkarendje *
Amennyiben a FELNŐTTOKTATÁSBAN többféle munkarend szerint is tanít, kérem, hogy a legmagasabb óraszámú formát jelölje be!
2. Milyen iskolatípusban tanít? *
Amennyiben többféle iskolatípusban is tanít (oszlopok), kérem, hogy mindkét képzési formában (sorok) a magasabb óraszámút jelölje be! Amennyiben kizárólag csak felnőttoktatásban tanít (a nappali rendszerű képzésben nem dolgozik), kérem a 2. sorban azt jelölje be! Nappali rendszerű képzés alatt a tankötelezettség végéig tartó nevelést-oktatást értjük.
Ált. isk.
Szakisk.
Szakgimn.
Szakközépisk.
Gimnázium
Kollégium
Nem tanítok a nappali rendszerben
felnőttoktatás
nappali rendszerű képzés
3. Melyik megyében működik az Ön iskolája? *
Ön iskolája alatt azt az intézményt értjük, amelyikben FELNŐTTOKTATÁSSAL foglalkozik (nem az intézmény székhelye kell, hanem ahol konkrétan tanít!). Több ilyen intézmény/tagintézmény esetén azt vegye alapul, amelyikben magasabb óraszámban tanít!
4. Adja meg mennyi felnőttoktatási tapasztalattal rendelkezik! *
Felnőttoktatásban eltöltött tanévek száma. Csak egy számot írjon be!
Your answer
5. Milyen tantárgyat tanít a felnőttoktatásban? *
Több tantárgyat is megjelölhet.
Required
6. Mennyire ismeri a Nemzeti alaptanterv környezeti neveléssel foglalkozó tartalmait? *
Egyáltalán nem
Teljes mértékben
7. Az Ön véleménye szerint szükség lenne-e külön felnőttoktatási Nemzeti alaptantervre? *
8. Amennyiben az előző kérdésben igent válaszolt, kérjük, indokolja meg válaszát!
Your answer
9. Mennyire ismeri a felnőttoktatásban Ön által tanított tantárgyak felnőttoktatási kerettanterveit? *
Egyáltalán nem
Teljes mértékben
10. Megítélése szerint milyen helyet foglal el a környezeti nevelés a felnőttoktatási intézményének helyi tantervében? *
11. Ön szerint milyen kapcsolat van az Ön által tanított tantárgy(ak) és a környezeti nevelés között? *
A kérdés kizárólag a FELNŐTTOKTATÁS keretében oktatott tantárgyaira vonatkozik.
12. Ön szerint van-e létjogosultsága a felnőttoktatásban a környezeti nevelésnek? *
13. Ön szerint milyen szakos pedagógusnak kell környezeti neveléssel foglalkoznia? *
Több választ is megjelölhet
Required
14. Értékelje környezetvédelmi elkötelezettségük alapján az Ön iskolájában tanító tanárokat! *
Az "Ön iskolája" alatt azt az intézményt /tagintézményt kell érteni, amelyikben FELNŐTTOKTATÁSSAL foglalkozik.
15.Értékelje környezetvédelmi elkötelezettségük alapján az Ön iskolájában tanuló diákokat! *
Az "Ön iskolája" alatt azt az intézményt/tagintézményt kell érteni, amelyikben FELNŐTTOKTATÁSSAL foglalkozik.
16. Mennyire érzi elhivatottnak magát a környezeti nevelés ügye iránt? *
17. Ön szerint azonos módon kell-e foglalkozni a környezeti neveléssel a felnőttoktatásban és a nappali rendszerű oktatásban? *
18. Indokolja meg az előző kérdésre adott válaszát!
Your answer
19. Mennyire tartja fontosnak a környezeti nevelést a felnőttoktatásban? *
Egyáltalán nem
Teljes mértékben
20. Ön szerint mi a legfontosabb célja a környezeti nevelésnek a felnőttoktatásban? *
Rangsorolja az alábbi állításokat!
Captionless Image
1. állítás
2. állítás
3. állítás
4. állítás
5. állítás
6. állítás
7. állítás
1. hely: a legfontosabb
2. hely
3. hely
4. hely
5. hely
6. hely
7. hely: a legkevésbé fontos
21. Mennyire fontos az Ön környezeti nevelés terén végzett tevékenysége a felnőttoktatási munkájában? *
22. Milyen gyakran foglalkozik környezeti neveléssel? *
egyáltalán nem
kevesebb mint a tanórák felében
a tanórák felében
a tanóráknak több mint felében
minden tanórán
nem tanítok a nappali rendszerű oktatásban
a felnőttoktatásban
a nappali rendszerű oktatásban
23. Milyen segédeszközöket használ a környezeti nevelés érdekében?
Több választ is megjelölhet
a felnőttoktatásban
a nappali rendszerű oktatásban
tankönyv
szakkönyv
internet
újságcikkek
filmek
animációk
számítógépes oktatóprogramok
kisérletek
terepgyakorlatok
osztálykirándulás
egyéb
24. Ön szerint milyen segédeszköz hiányzik leginkább a sikeres környezeti neveléshez?
Több választ is megjelölhet
a felnőttoktatásban
a nappali rendszerű oktatásban
tankönyv
szakkönyv
internet
újságcikkek
filmek
animációk
számítógépes oktatóprogramok
kisérletek
terepgyakorlatok
osztálykirándulás
egyéb
25. Ön szerint a felnőttoktatásban milyen tényezők nehezítik, ill. könnyítik leginkább a környezeti nevelést?
Your answer
26. Mennyire tartja eredményesnek a környezeti nevelés terén folytatott munkáját? *
1: elégtelen; 5: jeles
1
2
3
4
5
Nem tanítok a nappali rendszerű képzésben
a felnőttoktatásban
a nappali rendszerű képzésben
27. Az Ön neme *
28. Az Ön életkora? *
Csak egy számot írjon be!
Your answer
29. Az Ön végzettsége *
Felnőttoktatásban tanított szakjához tartozó végzettség
Required
30. Egyéb közlendőjét a témával kapcsolatban itt rögzítheti.
Your answer
Utolsó lépésként kattintson a "Küldés" gombra!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service