Formularz zgłoszeniowy na XXVII zjazd PSNPP "Nauki przyrodnicze w kształtowaniu zdrowego stylu życia"
Zjazd odbędzie się w dniach 28-30 sierpnia 2020 r. (piątek – niedziela) w budynku Wydziału Chemii UWr, ul. F. Joliot-Curie 14.

Koszty uczestnictwa
1. Opłata konferencyjna:
do 31.03.2020r.
- Członkowie PSNPP: 350 zł
- Inni uczestnicy: 400 zł
od1.04.2020r. do 31.07.2020 r.
- Członkowie PSNPP: 400 zł
- Inni uczestnicy: 480 zł
po31.07.2020 r.
- Członkowie PSNPP: 450 zł
- Inni uczestnicy: 550 zł

Emeryci, będący członkami PSNPP, 250 zł do 31.07.2020 r., a po tym terminie 450 zł.

Formularz zgłoszeniowy - strona PSNPP: http://psnpp.org.pl

Prosimy, aby osoby, które nie opłaciły jeszcze składki za rok 2017, 2018,2019 oraz aktualnej za rok 2020 o jej wpłatę wraz z opłatą konferencyjną.

Opłata Konferencyjna obejmuje: koszty organizacji Konferencji, teczkę uczestnika z materiałami konferencyjnymi, koszt przerw kawowych, sobotniego obiadu oraz sobotniej uroczystej kolacji.
PSNPP nie osiąga dochodu ze zorganizowanej konferencji.


2. Hotele i Hostele (ceny podane są za jedną dobę) – są to obiekty zlokalizowane w niedalekiej odległości od Wydziału Chemii UWr.
2.1. Hotele
Hotel VILLA Rezydent (ul. Kochanowskiego 61)
• 149,00 zł - pokój 1-osobowy (cena za pokój)
• 165,00 zł - pokój 2-osobowy (cena za pokój)

B&B Hotel Wrocław Centrum (ul. Piotra Skargi 24-28)
• 199,00 zł – pokój 1-osobowy (cena za pokój)
• 179,00 zł - pokój 2-osobowy (cena za pokój)

Savoy Wrocław (Pl. Kościuszki 19)
• 169,00 zł – pokój 1-osobowy (cena za pokój)
• 189,00 zł - pokój 2-osobowy (cena za pokój)
• 229,00 zł – pokój 3-osobowy (cena za pokój)

Ptak Hotel (ul. Św. Wincentego 43)
• 177,00 zł – pokój 1-osobowy (cena za pokój)
• 192,00 zł - pokój 2-osobowy (cena za pokój)
• 247,00 zł – pokój 3-osobowy (cena za pokój)

2.2. Hostele

Hostel Trzy kolory (ul. Sienkiewicza 106A)
• 110,00 zł - pokój 2-osobowy (cena za pokój)
• 150,00 zł - pokój 3-osobowy (cena za pokój)

Trio Hostel (ul. Trzemeska 4):
• 89,00 zł - pokój 1-osobowy (za jedną dobę)
• 99,00 zł - pokój 2-osobowy (cena za pokój)

DUKES Apart Hostel - Old Town (ul. Świętego Mikołaja 59/60)
• 160,00 zł - pokój 2-osobowy (cena za pokój)
• 178,00 zł - pokój 3-osobowy (cena za pokój)

Motel Rezydent (ul. Kochanowskiego 32A)
• 145,00 zł - pokój 1-osobowy (cena za pokój)
• 170,00 zł - pokój 2-osobowy (cena za pokój)


Opłatę konferencyjną prosimy przekazać na konto PSNPP:
mBank/Kraków
95 1140 2004 0000 3102 7935 5791
z dopiskiem XXVII Zjazd PSNPP,najpóźniej do dnia 20.08.2020 r.

Przypominamy, iż Dyrekcje Szkół dysponują funduszami na pokrycie Państwa szkolenia w ramach konferencji!
Informujemy ponadto, że w przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji po terminie 1.08.2020 r. wpłata nie zostanie zwrócona. W przypadku wcześniejszej rezygnacji zostanie potrącona opłata manipulacyjna.

Zgłaszanie prezentacji
Uprzejmie zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń (1, 2 lub 3-osobowych) prezentacji w formie seminariów/warsztatów i plakatów.
Do zgłoszenia należy dołączyć krótkie streszczenie (maks. 1/2 strony).
Zależy nam, aby prezentowane na Zjeździe prace zostały opublikowane w Biuletynie „Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych”.
Propozycje prezentacji prosimy elektronicznie na adres:psnpp@chemia.uj.edu.pl (12 686 2587).
Formularz streszczenia dostępny jest na stronie PSNPP.

Termin nadsyłania propozycji prezentacji upływa 31.07.2020 r.
Brak streszczenia uniemożliwi prezentację! Prosimy nie przywozić modeli, makiet, etc.

Zachęcamy do skorzystania z bogatej ofert artystycznej Wrocławia (zakup i rezerwacja we własnym zakresie): Teatr Muzyczny Capitol (https://www.teatr-capitol.pl/), Teatr Polski (http://www.teatrpolski.wroc.pl/), Wrocławski Teatr Współczesny (https://www.wteatrw.pl/pl/), Wrocławski Teatr Komedia (http://teatrkomedia.com/), Centrum Sztuki Impart (https://strefakultury.pl/en/places/impart-2/), Wrocławskie Centrum Kongresowe (https://pik.wroclaw.pl/miejsca/wroclawskie-centrum-kongresowe/), Integracyjny Teatr Arka (http://teatrarka.pl/pl/), Wrocławski Teatr Lalek (http://teatrlalek.com.pl/), Na Grobli Studio - Instytut im. Jerzego Grotowskiego (http://www2.grotowski-institute.art.pl/), Scena Kamienica (http://scenakamienica.pl/), Narodowe Forum Muzyki (https://www.nfm.wroclaw.pl/), NFM Filharmonia Wrocławska (http://filharmonia.pl/), Filharmonia Uniwersytecka Wrocław (http://www.filharmoniauniwersytecka.pl/), Opera Wrocławska (https://www.opera.wroclaw.pl/1/), Muzeum Współczesne Wrocław (https://muzeumwspolczesne.pl/mww/), Muzeum Narodowe we Wrocławiu (https://mnwr.pl/en/), Panorama Racławicka (https://panoramaraclawicka.pl/), Pałac Królewski - Muzeum Miejskie Wrocławia (muzeum.miejskie.wroclaw.pl), Hydropolis (https://hydropolis.pl/),

Email address *
Nauki przyrodnicze w kształtowaniu zdrowego stylu życia
Nazwisko *
Imię *
Ulica, nr domu/mieszkania *
Kod pocztowy *
Miasto, Miejscowość *
Nr telefonu *
Rodzaj diety
Clear selection
Czy jesteś członkiem PSNPP? *
Opłacam kwotę (jeśli uczestnik chce zostać członkiem PSNPP może opłacić składkę wraz z opłatą konferencyjną): *
Proszę o doliczenia składki za rok 2020 do faktury *
Proszę o wystawienie faktury *
Dane do faktury:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wskazanym w tym formularzu w celu organizacji XXVII Zjazdu PSNPP "Nauki przyrodnicze w kształtowaniu zdrowego stylu życia" zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody *
Required
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) („Rozporządzenie Ogólne”) Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych (PSNPP) informuje, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSNPP, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków. W PSNPP wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków, pokój C1-01. Kontakt z Inspektorem zapewniony jest przez e-mail: psnpp@chemia.uj.edu.pl lub pod numerem telefonu 12 686 2484. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu organizacji XXVII Zjazdu PSNPP "Nauki przyrodnicze w kształtowaniu zdrowego stylu życia" na podstawie wyrażonej poprzez ten formularz zgody. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne lecz jest niezbędne do zarejestrowania się na XXVII Zjazd PSNPP. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres 1 roku Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przed 30 sierpnia jest wykreślenie z listy uczestników XXVII Zjazdu. Wycofanie zgody można przesłać na adres e-mail psnpp@chemia.uj.edu.pl lub stawiając się osobiście w pokoju C1-01, ul. Gronostajowa 2, 30-387 Kraków. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Ogólnego. *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy