PŘIHLÁŠKA NA VÝCVIK BIODYNAMICKÉHO KRANIÁLNÍHO DOTYKU (BKD)
Prosíme, registrujte se na tento výcvik, pouze pokud jste schopni se zavázat k absolvování celého programu. Přečtěte si celý tento vstupní formulář včetně bodů ke zvážení před vstupem do výcviku BKD.

Místa výcviků: Praha, Hamburg, Norwich, Sydney, Gainesville, FL USA
Email address *
Co, zvážit před vstupem do Výcviku BKD:
Rozhodující faktory, zda je pro vás tento výcvik vhodný:

1) Absolvovali jste úvodní kurz, přečetli knihu Ticho a klid, a obsah těchto webových stránek, a tato práce ve vás vyvolává nevysvětlitelný pocit nadšení. Možná cítíte, že ji vlastně už znáte a na tělesné úrovni a hluboko v srdci s vámi rezonuje.

2) Je důležité, abyste věděli, že tím, že se přidáte do tohoto výcviku, souhlasíte, že se budete učit biodynamiku tak, jak ji učíme my – prostřednictvím hlubokého klidu a ne-dělání. Proto musíte mít upřímný zájem věnovat se této praxi a rozvinout schopnost opustit dříve naučená očekávání/formy práce/postupy/vizualizace či symboly, které jste dosud používali k orientaci během sezení. Neochota pracovat tímto způsobem – neutrálním (ne-dělajícím dotykem) skrze klid – vám nejen neumožní prožít biodynamickou transmisi tak, jak ji předáváme, ale zároveň vás izoluje od pole skupiny, což může být velmi bolestným zážitkem pro všechny zúčastněné. Otevřenost a vnímavost vůči transmisi/předání této praxe je důležitým faktorem pro to, abyste tuto práci mohli „pojmout“.

3) Dokážete přijít s otevřenou myslí a srdcem. Bez představ a přesvědčení o tom, čím biodynamika je, tzn. že nemáte zarytou fixní ideu ohledně myšlenek, přesvědčení, představ, svých dosavadních zkušeností a výcviků, ani způsobu, jak momentálně praktikujete, nehledě na to, jak cenné pro vás tyto zkušenosti a představy jsou.
Součástí toho je schopnost nezaujímat postoj pro ani proti materiálu, který se bude probírat – tzn. ani odpor ani lpění na myšlenkách a perspektivách, které budou prezentovány ohledně tohoto způsobu dotyku. Naopak je třeba naslouchat celým tělem, globálně, přímo zakoušet Dech Života a nechat jej na sebe bezprostředně působit.
Dále sem patří i otevřenost k tomu vidět, jak vaše myšlení vytváří příběhy na základě minulosti či budoucnosti a jak považování těchto příběhů za pravdivé vytváří mylná porozumění, která zvyšují utrpení. Tímto způsobem a odděleností vznikající na základě myšlení vytváříme – nově i opakovaně – utrpení.

Výcvik přináší výzvu setrvávat s otevřeným polem srdce, ve stavu uvolnění s uvolněnou pozorností a celo-tělovým vědomím toho, co je přítomné.

Žádáme o takový přístup k praktikování, kdy si zachováváte „postoj“ bez postoje, postoj nevědění, nevinnost, která vás přivádí do sféry, v níž existujete jako to, co předchází znalosti sebe, co předchází veškerá omezení přemýšlející jednoty těla a mysli, její příběhy a přesvědčení. Jinými slovy - je to neustále přítomné a v nevinnosti ukotvené prozkoumávání toho, co vyvstává tady a teď. Schopnost se bez váhání odevzdat přítomnosti. Prostě se zastavit, být tichý, a bez úsilí spočívat v jádru svého bytí – v Klidu jakožto Lásce.


PODMÍNKY PŘIJETÍ NA VÝCVIK BKD S GIORGIÍ MILNE
Souhlasím s podmínkami přijetí do Výcviku BKD s Giorgií Milne. Zavazuji se ke kurzu se všemi jeho požadavky, což znamená, že přijímám zodpovědnost za plnou úhradu kurzovného. Uvedením svých iniciálů (níže) potvrzuji, že jsem četl/a body ke zvážení pro registraci na Výcvi, rozumím jim a jsem s nimi v souladu. Dále zadejte místo, kde chcete Výcvik BKD absolvovat. Pokud se do Výcviku BKD přihlásí v daném místě dostatečné množství uchazečů, obdržíte od nás zprávu, že se daný výcvik uskuteční. S ní dostanete i bližší informace k provedení plateb.
Iniciály (první písmena jména a příjmení): *
Your answer
Místa konání výcviků BKD (prosíme zvolte pouze jedno). *
PODMÍNKY PLATBY A STUDIJNÍ ZÁVAZKY
Částka 4000 USD, která je celkovým poplatkem za Výcvik BKD, zahrnuje výcvikové moduly, skupinová setkání mezi moduly, individuální sezení mentoringu a jedno výměnné ošetření se zpětnou vazbou. U výcviků začínajících v roce 2021 dojde k navýšení ceny.

Uvědomuji si, že mé osobní zapojení se do studia, praktikování cvičení a samostudium mezi moduly tvoří nezbytnou a integrální součást mého rozvoje.

Beru na vědomí a souhlasím s výše uvedenými podmínkami „nevratnosti“ účastnického poplatku po registraci do výcviku a potvrzení jeho konání, a to z důvodu závazku a zodpovědnosti vůči jedinečnému poli výcvikové skupiny. Zavazuji se uhradit plný účastnický poplatek, i když bych výcvik ukončil/a z osobních důvodů.

Pokud bych byl/a z jakéhokoliv důvodu požádán/a, abych ve výcviku nepokračoval/a, bude mi vrácena poměrná část účastnického poplatku.

Vyplěnním svých iniciál a dnešního data souhlasím s výše uvedenými podmínkami platby a studijními závazky.
Iniciály (první písmena jména a příjmení): *
Your answer
UJEDNÁNÍ O PLATBĚ ZA VÝCVIK V BKD
Souhlasím, že celkovou částku za Výcvik BKD uhradím jedním z následujících způsobů:

1) Celý účastnický poplatek 4.000 USD uhradím najednou při registraci.

2) Při registraci uhradím zálohu 600 USD. Zbytek uhradím ve 4 splátkách, každou ve výši 850 USD. Celý účastnický poplatek uhradím do začátku 3. modulu. Plná úhrada výcviku v této fázi výcviku umožňuje Giorgii Milne pokrýt náklady spojené s dopravou na Výcvik KBD.

3 )Během registrace uhradím zálohu 600 USD, a rád/a bych požádal/a o jiný individuální plan plateb.

Dále prosíme uveďte své jméno, vámi vybraný způsob platby a dnešní datum:
Jméno a příjmení: *
Your answer
Vybraný způsob platby: *
Dnešní datum (měsíc/den/rok) *
MM
/
DD
/
YYYY
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy