Deklaracja członkowska
proszę o dokładne wypełnienie wszystkich pół formularza
Email address *
Ja niżej podpisany(a) deklaruję przystąpienie do Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Zachowawczej Rasy Polska Czerwona w Typie Mięsnym.Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Związku. Zobowiązuje się do ich przestrzegania, regularnego opłacania składek oraz aktywnego uczestnictwa w działalności Związku.
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez PZHiPBZRPCwTM w celach związanych z działalnością statutową Związku. Przysługuje mi prawo wglądu w te dane, ich poprawiania lub uzupełniania. *
Required
Dane osobowe hodowcy:
Imię
Imię lub imiona
Nazwisko
Data urodzenia
dzień - miesiąc - rok (np. 23-04-1972)
Miejsce urodzenia
Adres zamieszkania
wieś, ulica, miejscowość wraz z numerem
Kod pocztowy
Miejscowość
poczta
Numer dowodu osobistego
np. AFG204060
Telefon kontaktowy *
Dane gospodarstwa:
Wielkość gospodarstwa
wielkość określona w hektarach
Łączna ilość sztuk bydła polskiego czerwonego
szt.
- w tym krów
szt.
- w tym jałówek
szt.
- w tym ilość krów rasy polska czerwona biorąca udział w programie zachowawczym
szt.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google.