ฟอร์มรับสมัครนักเรียน ม.1
ให้กรอกข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด
คำนำหน้า *
ชื่อ *
นามสกุล *
เลขประจำตัวประชาชนนักเรียน
อายุ *
เกิดวันที่ *
MM
/
DD
/
YYYY
รหัสประจำบ้าน
บ้านเลขที่ *
หมู่
ถนน
บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์มือถือ
ข้อมูลการศึกษา (โรงเรียนเดิม) *
จากโรงเรียน *
ตั้งอยู่ *
ชื่อ-สกุลบิดา *
รายได้ของบิดา
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
เลขประจำตัวประชาชนบิดา
อาชีพของบิดา *
ชื่อ-สกุลมารดา *
รายได้ของมารดา
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
เลขประจำตัวประชาชนมารดา
อาชีพของมารดา *
สถานภาพของบิดา-มารดา *
จำนวนพี่น้องร่วมบิดา-มารดาทั้งหมด *
กำลังศึกษาอยู่ *
ข้อมูลผู้ปกครอง(เกี่ยวข้องกับนักเรียนเป็น) *
ชื่อ-สกุลผู้ปกครอง *
มีความสัมพันธ์กันนักเรียนเป็น *
รายได้ของผู้ปกครอง *
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
เลขประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง
อาชีพของผู้ปกครอง
ผลการเรียนเฉลี่ย
ได้คะแนนเฉลี่ย O-NET
หลักฐานที่ใช้สมัคร *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy