แบบฟอร์มแจ้งความจำนงให้นำเข้าข้อมูลนักศึกษาเข้าสู่รายวิชาในระบบ WU eLearning ประจำภาคการศึกษา 2/2562
หากอาจารย์ยังไม่ได้สร้างรายวิชาในระบบ WU eLearning ขอให้อาจารย์สร้างรายวิชาก่อน
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-สกุล *
Your answer
สำนักวิชา *
Your answer
อีเมล *
Your answer
เบอร์โทร.ภายใน
Your answer
โทร.มือถือ
Your answer
ข้อมูลในระบบ eLearning ที่ต้องการให้นำเข้าข้อมูลนักศึกษา
Course Full Name *
Your answer
Course short name *
Your answer
ข้อมูลรายวิชาในระบบของศูนย์บริการการศึกษาที่ต้องการให้นำเข้าข้อมูลนักศึกษา
ภาคการศึกษา *
รหัสวิชา *
Your answer
กลุ่มเรียน *
Your answer
รายวิชาเรียนร่วม
Your answer
อาจารย์ต้องการให้นำเข้าข้อมูลนักศึกษาเป็นกลุ่มในรายวิชาด้วยหรือไม่ โดยแยกกลุ่มตามข้อมูลการลงทะเบียนเรียน
การนำเข้าข้อมูลนักศึกษาเป็นกลุ่มเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจงานในระบบ
หากเป็นรายวิชาเดิมที่เคยเปิดไว้ในระบบแล้ว อาจารย์ต้องการให้ลบรายชื่อนักศึกษาเดิมออกด้วยหรือไม่
หากไม่ลบนักศึกษาเดิม นักศึกษายังสามารถเข้ามาเรียนในรายวิชาได้ หากลบนักศึกษาเดิม ข้อมูลการตรวจงาน คะแนนงาน คะแนนสอบทั้งหมด จะถูกลบทั้งหมดด้วย ขอให้อาจารย์ export คะแนนเก็บไว้ด้วย
หมายเหตุ
หากต้องการแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ระบุในช่องนี้
Your answer
หากในภาคการศึกษาถัดไปยังใช้รายวิชาที่เคยสร้างไว้ใน eLearning ขอให้อาจารย์ช่วยแจ้งทุกครั้งที่ต้องการนำรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทุกครั้ง เนื่องจากระบบไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลโดยตรงกับระบบของศูนย์บริการการศึกษา
หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถ email มาได้ที่ elearning@mail.wu.ac.th หรือโทร.3469 หรือ 3441
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Walailak University. Report Abuse