Klagomål

Vad händer med klagomålet? Verksamhetens målsättning är att svara på klagomålet inom två veckor. Efter två veckor ska man alltså ha fått besked om vilka åtgärder som vidtagits med anledning av klagomålet.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question