МЭРГЭШСЭН, ЗӨВЛӨХ АРХИТЕКТОРЫН ЗЭРЭГ ГОРИЛОХ, СУНГАХ БАГЦ ЦАГ ХАНГАХ СУРГАЛТЫН БҮРТГЭЛ
Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг, Барилгын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.1.1, 34 дүгээр зүйлийн 34.1.13 дахь заалт, 34.2 дахь хэсэг, 36 дугаар зүйлийн 36.1, 44 дүгээр зүйлийн 44.7 дахь хэсгийг үндэслэн Барилга хот байгуулалтын сайдын 2016 оны 10-р сарын 26-ны өдрийн 170 дугаар тушаалаар, тус яамтай байгуулсан 2016 оны 12-р сарын 07-ны өдрийн 103 дугаар гэрээгээр "Барилгын салбарын хот төлөвлөлт, архитекторын чиглэлийн мэргэжилтнийг давтан сургах, мэргэжил дээшлүүлэх сургалт"-ын чиг үүргийг Монголын архитекторуудын эвлэлд шилжүүлсэн ба МАЭ-ийн сургалтын алба Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2017 оны 12-р сарын 08-ны өдрийн 200 тоот тушаал "Барилгын салбарын ажилтаны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрэм"-ийн дагуу 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.23. мэргэжилтний үйл ажиллагааны хүрээнд сургалтыг зохион байгуулан ажиллаж байна. Үүнд:
1.1. Хот төлөвлөлт
1.2. Барилга архитектур/эзэлхүүн/ төлөвлөлт
1.3. Ландшафны төлөвлөлт
1.4. Сэргээн засварлалт
1.23. Хот төлөвлөлтийн эдийн засагч
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms