แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คำชี้แจง แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงมาตรฐานในการให้บริการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับหน่วยงานต่อไป
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
โปรดข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุดเพียงข้อเดียว
เพศ *
ตำแหน่ง *
อายุ *
2. ประเภทการติดต่อขอใช้บริการ โดยช่องทางใดมากที่สุด *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy