PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ CUỘC THI MONOKON

Tôi (chúng tôi) xin được tham dự cuộc thi MONOKON – 2015 do Trường Đại học Bách Khoa và Công ty Global Cyber Soft chi nhánh Đà Nẵng tổ chức. Tôi (chúng tôi) xin cam đoan giải pháp nói trên là do tôi (chúng tôi) nghiên cứu, sáng tạo ra. Chúng tôi/tôi cam kết không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ ai. Nếu sai tôi (chúng tôi) xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question