Přihláška do oddílu Taekwon-do ITF Sonkal Praha a Českého svazu Taekwon-Do ITF
Členství v našem oddíle a v Českém svazu Taekwon-Do ITF je dobrovolné a lze jej kdykoliv vypovědět. Vzniká správným (bezchybným) vyplněním a odesláním všech údajů v tomto formuláři. Členství bez souhlasu s podmínkami členství není možné. Za osobu mladší 18 let vyplňuje přihlášku jeho zákonný zástupce! Zákonný zástupce může být kontaktován pro ověření členství.
Email address *
Jméno *
Your answer
Příjmení *
Your answer
Rodné číslo (bez správného rodného čísla není přihláška platná) *
Your answer
Adresa (ulice, město, PSČ) *
Your answer
Mobilní telefon *
Your answer
Zákonný zástupce (u osob mladších 18 let)
Zákonný zástupce - jméno a příjmení
Your answer
Zákonný zástupce - mobilní telefon
Your answer
Tělocvična kde budete cvičit *
Souhlas *
ano
Souhlasím s tím, aby Taekwon-do ITF Sonkal Praha a Český svaz Taekwon-Do ITF zpracovával a evidoval mé osobní údaje poskytnuté v souvislosti s mým členstvím v Taekwon-do ITF. Dále souhlasím s poskytnutím osobních údajů do centrální evidence České unie sportu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a dalších organizací poskytujících dotace na chod oddílu (města, kraje apod.). Údaje Taekwon-Do ITF Sonkal Praha a Český svaz Taekwon-Do ITF oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství.
Prohlášení o zdravotním stavu *
ano, jsem způsobilý(-á)
Prohlašuji, že na základě lékařského posouzení svého zdravotního stavu, jsem způsobilý(-á) absolvovat fyzickou zátěž tréninků v Taekwon-do ITF bez nebezpečí poškození svého zdraví.
Podmínky členství *
ano
Prohlašuji, že jsem četl(-a) podmínky členství a souhlasím s nimi v plném rozsahu: www.sonkal.cz/dokumenty/podminky.pdf
Prohlášení oddílu *
beru na vědomí
Zavazujeme se, že uvedené údaje budou použity pro spolkovou a svazovou evidenci a činnost s ní přímo související (evidence členů, vykazování pro účely poskytnutí dotací, apod.). Bez písemného svolení nebudou osobní údaje poskytnuty třetí straně a bude s nimi nakládáno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Nakládání s údaji je blíže specifikováno ve směrnici spolku o ochraně osobních údajů.
Prohlášení člena oddílu *
ano
Čestně prohlašuji, že informace o mé osobě zde uvedené jsou pravdivé, a to stvrzuji zaškrtnutím a odesláním tohoto formuláře.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service