Formularz zgłoszeniowy - szkolenie: ochrona przed nienawiścią dla osób głuchych LGBT+
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Imię *
2. Nazwisko *
3. Płeć *
4. Jakość słuchu *
5. Tłumaczenie PJM *
6. Adres mailowy *
7. Wiek *
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Fundację Cicha Tęcza
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o przetwarzaniu danych osobowych uczestników:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Cicha Tęcza.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych uczestników i realizacji praw uczestnicy mogą kontaktować się mailowo: biuro@cichatecza.pl.
3. Odbiorcami danych osobowych uczestników będą następujące kategorie podmiotów:
a) podmioty lub organy władzy uprawnione na podstawie przepisów prawa;
b) inne podmioty, które przetwarzają powierzone przez Administratora dane osobowe na podstawie podpisanych stosownych umów.
4. Nie przekazujemy danych osobowych uczestników poza teren Polski, Unii Europejskiej.
5. Dane osobowe uczestników przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przepisami prawa. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu jej cofnięcia.
6. Uczestnicy mają prawo do:
a) Dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia swoich danych, ich przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania.
b) Sprzeciwu wobec przetwarzania.
c) Wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uczestnicy uważają, że przetwarzanie dane uczestników jest niezgodne z prawem, uczestnicy mogą wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Usunięcie danych lub cofnięcie zgody na przetwarzanie, jeżeli odbywa się ono na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody uczestników przed jej wycofaniem.
8.Dane osobowe uczestników nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.
8. Potwierdzam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych *
9. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika szkoleń do celów przeprowadzenia rekrutacji i obsługi szkoleń zgłoszonych drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 100). *
10. Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć (na czas nieokreślony) oraz ich rozpowszechnianie (w postaci druku, cyfrowe oraz w Internecie). Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas szkoleń oraz wtedy, gdy uczestnik wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu. *
11. Jestem świadomy, że informacje przechowywane w bazie Fundacji Cicha Tęcza nie będą udostępniane osobom trzecim. *
12. Jestem świadomy, ze Fundacja Cicha Tęcza ma prawo do przekazania danych firmom współpracującym przy szkoleniu na potrzeby związane z realizacją projektu. *
13. Uwagi
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy