Rejestracja uczestników konferencji Indeks Kultury. Indeks otwarcia, 14 listopada 2019 r.
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że 14 listopada 2019 r. (czwartek) w Rzeszowie w Wojewódzkim Domu Kultury (ul. Stefana Okrzei 7, sala kinowa) odbędzie się inauguracja ogólnopolskiej konferencji Indeks Kultury pn. Indeks otwarcia, organizowanej przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

W pierwszej odsłonie Indeksu Kultury zaprezentujemy ogólny wstęp do dalszych rozważań na tematy związane z kulturą w różnych wymiarach, ważne dla jej przyszłości. Pomogą nam w tym eksperci w tej dziedzinie. W kolejnych latach zamierzamy skupiać się na różnych problemach z obszaru szeroko pojętej kultury, dobranych alfabetycznie i porządkować dostępną wiedzę w danym obszarze, a także popularyzować wszystkie przejawy aktywności lokalnej i regionalnej przypisanej do danego pojęcia.

Miejsce konferencji:
Wojewódzki Dom Kultury
ul. Stefana Okrzei 7
Rzeszów

Kontakt:
Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego
tel. 17 773 30 18, tel. 17 773 30 19
e-mail: indekskultury@podkarpackie.pl

UWAGA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Podkarpackiego z siedzibą w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@podkarpackie.pl, telefonicznie 17 747 67-09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy Al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania , usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w myśl obowiązujących przepisów,
7) podanie danych osobowych jest obowiązkowe i umożliwi realizację ustawowych zadań Marszałka oraz załatwienie inicjowanych przez Panią/Pana spraw. W przypadku ich niepodania nie będzie możliwe załatwienie Pani/Pana spraw,
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
9) szczegółowe klauzule informacyjne będą przekazywane przez poszczególne komórki organizacyjne realizujące Pana/Pani sprawę.
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Marszałka Województwa Podkarpackiego moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu w celu dokonania rejestracji na konferencję Indeks Kultury lub wydarzenia i imprezy towarzyszące odbywające się w ramach Indeksu Kultury oraz ewaluacji wydarzenia, w zakresie koniecznym do realizacji tego celu. *
Imię i nazwisko *
Your answer
Adres e-mail *
Your answer
Organizacja *
Your answer
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Marszałka Województwa Podkarpackiego z siedzibą w 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu w celu informowania o kolejnych inicjatywach Indeksu Kultury. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy