MEETING ROOM - BOOKING FORM (2016 VERSION)

Dùng để đăng ký chi tiết cho việc sử dụng phòng họp: loại phòng họp, vị trí, số lượng, ngày, giờ, .... tại i-Office

  Captionless Image
  Viết Vắn tắt tên KH/ Tên Cty: Chỉ Ghi Tên Cty (Không ghi chữ cty hoặc TNHH hoặc CP ...)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  phải là số nguyên dương
  This is a required question
  This is a required question

  Thank you for filling in the Form!

  Xin chân thành cảm ơn đã hoàn thành mẫu đăng ký phòng họp