แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
คำชี้แจง
1. แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงาน โครงการคุณธรรมนำชีวิต เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเทอดพระเกียรติตลอดจนถวายพระพรชัยมงคลฯและประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานกิจกรรมฯ
2. กำหนดการส่วนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ในวันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ โดมศรีพุทธาคณาพัฒน์ และในวันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2560 จังหวัดพิษณุโลกได้กำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวานพระ พิธีถวายราชสดุดี พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และการเดินเทอดพระเกียรติฯและโดยภาคเช้า เวลา 06.50 น.จัดพิธีทำบุญตักบาตรฯ ณ ศาลาประชาคมและลานเวทีกลาง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก และภาคค่ำ เวลา 17.30 น. จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียน ถวายพระพรชัยมงคล ณ ณ เวทีกลางศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของท่านจะไม่มีผลต่อการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนของท่านแต่อย่างใด คณะกรรมการดำเนินงานจะนำไปพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานในภาพรวมเท่านั้น ดังนั้นการตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง จะทำให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมในครั้งต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานฯ มีทั้งสิ้น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
5. ระดับความพึงพอใจ มี 5 รดับ ดังนี้
5 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง พึงพอใจมาก
3 หมายถึง พึงพอใจมาก
2 หมายถึง พึงพอใจน้อย
1 หมายถึง พีงพอใจน้อยที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 เพศ *
1.2 สถานภาพ *
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
รายการประเมิน *
5
4
3
2
1
1. พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระชนมพรรษาและเทิดพระเกียรติ
2. พิธีวางพานพุ่มทอง-เงิน
3. การจัดแสดงรำถวายพระพร
4. บรรยากาศพิธีลงนามถวายพระพร
5. รูปแบบ ระยะเวลาและการจัดสถานที่ การมีส่วนร่วมมีความเหมาะสม
6. กิจกรรมจัดป้ายนิเทศเฉลิมพระเกียรติฯและมอบเกียรติบัตร
7. วงโยธวาทิตนำขบวนเทิดพระเกียรติ
8. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
9. การเดินขบวนเทิดพระเกียรติฯ
10. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานกิจกรรมครั้งนี้
Your answer
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมครั้งต่อไป
ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้แสดงความคิดเห็น
คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมฯ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-304180 โทรสาร 055-304181 Website: http//www.bdc.ac.th E-mail : academic.chinnaraj@gmail.com Facebook:พุทธชินราชพิทยา โรงเรียน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service