แบบสำรวจความคิดเห็นงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561“ภาครัฐ เพื่อประชาชน : Good Governance for Better Life” วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.30 - 15.30 น. ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
คำชี้แจง โปรดแสดงระดับความคิดเห็นของท่าน โดยทำเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดของท่าน
5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ประเมิน
ชื่อหน่วยงาน *
Your answer
ประเภทหน่วยงาน *
ส่วนราชการ *
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมประชุมสัมมนา
1. งานสัมมนาวิชาการ (ช่วงเช้า)
1) ประเด็นการเสวนามีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน *
2) ความรู้ที่ได้รับจากการเสวนาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน *
3) เนื้อหาความรู้ที่ได้รับจากการเสวนาเป็นประโยชน์กับการพัฒนาระบบราชการ ในภาพรวม *
4) นิทรรศการมีเนื้อหาและรูปแบบที่น่าสนใจ *
5) การจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการนี้ ทำได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ดำเนินการในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ *
2. พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 (ช่วงบ่าย)
1) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการพิธีมอบรางวัลฯ *
2) รูปแบบการจัดงานมอบรางวัลฯ *
3) ความน่าสนใจของการจัดงานมอบรางวัล ฯ *
4) การจัดพิธีมอบรางวัล ฯ เป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการนำนวัตกรรมมาใช้ในการบริการมากขึ้น *
5) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการงานบริการของภาครัฐเพื่อประสิทธิภาพและความโปร่งใส *
3. ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก
1) เอกสารประกอบการสัมมนา *
2) ความเหมาะสมของสถานที่จัดงานและระบบโสตทัศนูปกรณ์ *
3) ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม *
4) การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ภายในงาน *
4. ความพึงพอใจในการจัดงานภาพรวม
ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
Your answer
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service