Blå välfärd: Kartläggning av forsknings- och utvecklings verksamhet av välfärdstjenster I vattenmiljö
Om du arbetar med flera projekt du mår besvara alla på samma gång. Skulle du inte arbeta just du med välfärd och vatten, du kan svara frågorna i sektioner II-IV.
I UPPGIFTER OM DITT ARBETE ELLER PROJEKT
1. Hur skulle du beskriva mallet med ditt arbete eller project? Du kan välja ett eller flera alternative.
2. Vilken typ av vattenmiljö gäller ditt arbete eller projekt? Välj ett eller flera alternative.
3. Vad beskriver projektmiljön bäst?
4. Praxis eller tjänstyp:
Användingen av vattendragen i välfärdssyfte kan variera från ledda interventioner till självstyrd rekreation och vardaglig verksamhet. Vi har delat in olika välfärdspraxis och tjänster som hänför sig till vatten I fyra olika kategorier. Se bilden nedan.
Välj en eller flera tjänster eller praxis som ditt arbete eller projekt rikter sig till och ge mer detaljerad beskrivning.
Your answer
a. Vardaglig verksamhet (t.ex. arbete, boende)
Your answer
b. Rekreation (t.ex. fiske, simning/bad båtliv, segling)
Your answer
c. Fostran (t.ex. skolor, klubbar)
Your answer
d. Omsorg (t.ex. terapeutisk och rehabiliterande verksamhet, socialt arbete)
Your answer
e. Något annat
Your answer
5. Beskriv ditt arbete eller projekt genom att besvara följande frågor (högst circa 300 ord). Vilken ärbakgrunden till arbetet eller projektet och vilket dess mål? Vilken typ av metod tillämpas? Vilken typ av samarbetspartner har projektet? Vad förväntas projektet ge för resultat?
Your answer
Länk till eventuell webplats
Your answer
II FRAMTIDSUTSIKTER
1. Ange tre möjligheter (t.ex. miljömässiga, ekonomiska, sociala, tekniska, politiska) som ökar användingen av vattendrag i välfärdssyfte.
Your answer
2. Ange tre hot (t.ex. miljömässiga, ekonomiska, sociala, tekniska, politiska) som minskar användingen av vattendrag i välfärdssyfte.
Your answer
3. Vilken typ av samarbete kunde de nordiska länderna bedriva för att främja användning av vattendrag i välfärdssyfte?
Your answer
III FORSKININGS- OCH UTVECLINGSBEHOV
1. Vilken typ av forskning behövs för att stöda användning av vattendrag I välfärdssyfte?
Your answer
2. Vilken typ av tekniska eller samhälleliga lösningar behövs för att stöda anvndning av vattendrag I välfärdssyfte?
Your answer
V BAKGRUNDSSUPPGIFTER
Svarpersonens namn:
Your answer
Organisation:
Your answer
Land:
Your answer
Region/stad:
Your answer
Arbetsuppgift:
Yrkessektor eller branch
Är du intresserad av att få information om forskning och utvecling inom blå välfärd?
Min e-postadress för mer information:
Your answer
VI TACKAR AV DITT SAMARBETE!
Alla svar behandlas anonymt och resultaten presenteras så att enskilda svar eller personer inte kan igenkännas. All personlig information raderas senast tre månader efter projektets slut.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service