Meranie spokojnosti zákazníkov/klientov Dopravného úradu
Na Dopravnom úrade (ďalej len „úrad“) sa vykonáva samohodnotenie podľa Spoločného systému hodnotenia (CAF). Súčasťou hodnotenia je i prieskum názorov zákazníkov/občanov na činnosť úradu. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie tohto dotazníka. Označte odpoveď, ktorá podľa Vás najlepšie vystihuje aktuálny stav.

Vopred ďakujeme za Váš čas a spoluprácu.
1. S úradom ste komunikovali v oblasti: *
2. Ako ste spokojný so stránkovými/úradnými hodinami úradu? Je to *
3. Aká je čakacia doba na vybavenie žiadosti zákazníka/občana? *
4. a) Ako ste boli spokojný s prácou zamestnancov úradu? Kvalita poradenstva zákazníkovi/občanovi vykonávaná zamestnancami úradu je *
4. b) Ako ste boli spokojný s prácou zamestnancov úradu? Profesionálne vystupovanie v komunikácii je *
4. c) Ako ste boli spokojný s prácou zamestnancov úradu? Nezávislosť, objektívnosť a nestrannosť je *
4. d) Ako ste boli spokojný s prácou zamestnancov úradu? Ústretové a konštruktívne správanie zamestnancov úradu je *
5. Ako ste boli spokojný s kvalitou poskytnutých služieb úradu? Je to *
6. Aké je úsilie úradu zamerané na zjednodušenie administratívy? *
7. a) Ako ste boli spokojný s transparentnosťou zverejňovaných informácií? Akým spôsobom ste hľadali/získavali potrebné informácie? *
7. b) Ako ste boli spokojný s transparentnosťou zverejňovaných informácií? Informačné materiály a aktuálnosť poskytovaných informácií je *
7. c) Ako ste boli spokojný s transparentnosťou zverejňovaných informácií? Dostupnosť informácií na webovej stránke úradu je *
7. d) Ako ste boli spokojný s transparentnosťou zverejňovaných informácií? Prehľadnosť informácií na webovej stránke úradu je *
8. Navigácia/značenie umiestnenia budovy úradu je *
V kolónke "Iné" uveďte mesto (pobočku), ktorého sa to týka
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy