Meranie spokojnosti zákazníkov/klientov Dopravného úradu

Na Dopravnom úrade (ďalej len „úrad“) sa vykonáva samohodnotenie podľa Spoločného systému hodnotenia (CAF). Súčasťou hodnotenia je i prieskum názorov zákazníkov/občanov na činnosť úradu. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie tohto dotazníka. Označte odpoveď, ktorá podľa Vás najlepšie vystihuje aktuálny stav.

Vopred ďakujeme za Váš čas a spoluprácu.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question