ZGŁOSZENIE UDZIAŁU: TOTU SCENA LIVE 2015 WROCŁAW !gutl0

1.Koncert ma na celu prezentacji i promocji różnej twórczości muzycznej, zarówno zawodowych wykonawców jak również pasjonatów i amatorów z całej Polski, zwanych dalej wykonawcą koncertu. Nie ma ograniczenia wiekowego ani muzycznego. Do koncertu może zgłosić się każdy. Koncert nie jest konkursem, jego forma jest otwarta.

2.Warunkiem wstępnym uczestnictwa w koncercie jest zgłoszenie udziału online za pośrednictwem niniejszego arkusza. Wysyłając arkusz, wypełniający deklaruje swój WSTĘPNY udział.

3. Udział zostaje potwierdzony przesłanym i podpisanym regulaminem koncertu. Jest to warunek konieczny i decydujący. Regulamin koncertu zostaje przesłany na podanego maila kontaktowego. Regulamin należy wydrukować, a następnie podpisać (obowiązuje parafka na każdej stronie, na ostatniej czytelny podpis). Przesyłamy na adres: ToTu Wrocław, Hubka 6, 50-520 Wrocław najpóźniej do 31 sierpnia 2015 roku. Regulamin można dostarczyć również osobiście do siedziby agencji- tj. Hubska 6, 50-520 Wrocław.

4. Udział w koncercie jest bezpłatny i nie wiąże się dla wykonawców z żadnymi dodatkowymi obciążeniami finansowymi.

3. Koncert zostanie zorganizowany w ToTu Wrocław przy ul. Hubskiej 6, 50-520 Wrocław w dniu 2,3,4 października 2014 roku w godz. 18:00-3:00 rano.

4. Koncert zostanie zorganizowany przy współpracy z Agencją Artystyczną ToTu Wrocław. W ramach tej współpracy agencja udostępnia pod wydarzenie salę wraz z wyposażeniem technicznym, przygotowuje salę na w/w wydarzenie od strony estrady i obsługi publiczności, zapewnia akustyka i technika światła. Zobowiązuje się rozreklamować wydarzenie w postaci plakatów i ulotek a także informacji na portalach internetowych. Agencja ponosi koszty realizacyjne wydarzenia.

5. Agencja Artystyczna zastrzega prawo do biletowania koncertu. Dochód z koncertu zostaje przeznaczony na opłacenie zużytych w trakcie koncertu mediów a także opłatę sali oraz materiałów reklamowych. W ten sposób nie obciąża kosztami realizacji samych wykonawców. Cena biletu będzie potraktowana jako symboliczna i zostanie ustalona przez agencję. Wszelka nadwyżka z sprzedanych biletów zostanie przekazana na kolejną edycję koncertu zaplanowaną na 2016 rok w celu minimalizacji kosztów realizacji.

6. Kolejność występów ustala organizator. Wykonawcy podają sugerowany termin a organizator go akceptuje lub proponuje inny w zależności od liczby zgłoszeń na dany dzień.

6. Wykonawcy deklarują się do rozpowszechniania informacji o koncercie na podstawie otrzymanych materiałów reklamowych.

7. Materiały i treści reklamowe zostaną udostępnione najpóźniej do 31 sierpnia 2015 roku i przesłane na podane w formularzach maile kontaktowe. W przypadku braku takich informacji, wykonawca zostaje usunięty z listy występujących.

8. Z koncertu można zrezygnować bez konsekwencji najpóźniej do 31 sierpnia. W przypadku nagłej rezygnacji bez podania konkretnej przyczyny, w przyszłości w kolejnych edycjach nie będą rozważane zgłoszenia od strony tego konkretnego wykonawcy.

9. W przypadku braku praw autorskich wykonywanych utworów przez wykonawcę, agencja zastrzega sobie prawo do wykupienia praw na czas trwania koncertu.

10. Wykonawca koncertu zrzeka się wynagrodzenia z uwagi na formułę koncertu, w której agencja wspiera promocję i rozwój muzyków po przez organizację wydarzenia oraz z uwagi na ponoszone koszty realizacji, które w całości pokrywa agencja.

11. Każdy wykonawca dostaje profesjonalną oprawę dźwiękową i świetlną swojego występu. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić utwory organizatorowi przed występem w celu niezbędnych przygotowań technicznych.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do pozyskiwania patronatów oraz ewentualnej transmisji radiowej lub telewizyjnej koncertu.

13. Organizator informuje, iż liczba miejsc ze względu na czas emisji koncertu będzie ograniczony. Wykonawcy otrzymają od 30 do 45 minut na scenie z zastrzeżeniem, iż czas ten może ulec zmianie i zadecyduje o nim ostatecznie liczba zgłoszeń.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KROK PO KROKU

1. Wyślij formularz online
2. Otrzymasz potwierdzenie na podanego w formularzy maila kontaktowego wraz z potwierdzeniem godziny i terminu występu.
3. Potwierdź zgodność terminu najpóźniej do 30 sierpnia.
4. Do 15 września otrzymasz informacje reklamowe.
5. Na tydzień przed wydarzeniem otrzymasz maila z informacja odnośnie organizacji wydarzenia.


-----------------------------------------------------------------------------------------------
Agencja Artystyczna ToTu Wrocław pomimo swojej formy działalności, zrzesza szeregi młodych ludzi o rożnych zainteresowania, dając im wspólną scenę i przestrzeń do swoich działań. Agencja wspiera młodych artystów, prowadząc ich wydarzenia od strony logistycznej i medialnej. W celu możliwości działania podjęła działalności tymczasową gospodarczą, w związku z czym posiada statut agencji. Jej celem jest jednak pomaganie w promocji swoich pasji i zainteresowań u ludzi w każdym wieku. Agencja Artystyczna ToTu Wrocław działa NIEZAROBKOWO. Posiada salę i zaplecze techniczne sfinansowane z prywatnych środków w celu możliwości realizacyjnych widowisk i spektakli estradowych dla kultury oddolnej. ToTu się dzieje!

adres:
Hubska 6, 50- 520 Wrocław

mail:
kontakt.totu@gmail.com

facebook:
https://www.facebook.com/totuwro

  ToTu Scena Live 2014 - tak było!

  ... a przed nami jeszcze większa scena i jeszcze więcej zespołów. Kolejna edycja przed nami. Zapisy do końca sierpnia! Zagraj we Wrocławiu!

  Captionless Image

  Captionless Image

  Captionless Image

  Captionless Image

  Captionless Image

  Captionless Image

  Captionless Image