แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ( Government Easy Contact Center : GECC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนทั่วไป
ต่อการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  www.nkpedu1.go.th 
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ *
1.2 อายุ
1.3 ระดับการศึกษา
1.4 อาชีพ
Clear selection
1.5 ลักษณะอื่นๆ ของผู้เข้ารับการบริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
1.6 งานบริการที่ท่านมารับบริการหรือเกี่ยวข้อง *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy